Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Púdelová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Špániková
I.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarier Wannous
II.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vančová
Foto Foto
II.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Šištíková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Bieliková
II.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
Foto Foto Foto Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Chvojka, PhD.
III.B-1 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Lengyelfalusyová, PhD.
III.B-2 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Tomáš Žatko, PhD.
Foto Foto Foto Foto Foto
III.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
Foto
IV.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Tisoňová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Martina Kročitá
Foto Foto Foto Foto Foto
V.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Bieliková
Foto
V.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Bieliková
Foto

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria