Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Michal Chvojka, PhD.
I.A-2 Triedny učiteľ Mgr. Lucia Koštialiková
I.A-3
I.A-4
I.B Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
II.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Anna Tisoňová
Foto
II.A-2 Triedny učiteľ Martina Kročitá
III.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Silvia Zverbíková
Foto
III.A-2 Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
Foto
IV.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
IV.A-2 Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vančová
Foto
V.B Triedny učiteľ Mgr. Martin Žiška
Foto

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria