Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Majčíková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Púdelová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Špániková
II.IT Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jarier Wannous, PhD.
III.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vančová
III.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Šištíková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Bieliková
III.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Chvojka, PhD.
IV.B-1 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Žatková, PhD.
IV.B-2 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Tomáš Žatko, PhD.
IV.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
V.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Tisoňová
V.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Martina Kročitá

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria