Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Chvojka, PhD.
I.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dana Lengyelfalusyová, PhD.
I.B-1 Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marianna Robotová
I.B-2 Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Tomáš Žatko, PhD.
I.IT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
Foto
II.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Tisoňová
Foto Foto Foto Foto Foto
II.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Martina Kročitá
Foto Foto Foto Foto Foto
III.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Zverbíková
Foto
III.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
Foto
IV.A-1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
IV.A-2 Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Plintová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vančová
Foto Foto Foto Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Žiška
Foto

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria