Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Anna Tisoňová
I.A-2 Triedny učiteľ Martina Kročitá
II.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Silvia Zverbíková
Foto
II.A-2 Triedny učiteľ Ing. Mária Zahoranská
Foto
III.A-1 Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
III.A-2 Triedny učiteľ Mgr. Katarína Motolová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vančová
Foto
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Martin Žiška
Foto
V.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Bendová
Foto
V.B Triedny učiteľ Mgr. Matej Chlapík
Foto
V.C Triedny učiteľ Mgr. Edita Kňážková
Foto Foto Foto
IV.SG Triedny učiteľ Mgr. Martin Žiška

© aScAgenda 2018.0.1100 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria