Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
"Aj ty v IT" pre dievčatá Chceš spolupracovať na unikátnom projekte? Chceš sa zúčastňovať zaujímavých akcií, worshopov, vzdelávacích aktivít v IT, nevynechať ani GirlsDay? Chceš pomáhať akcie organizovať? Určite áno, veď byť vo svete IT je skvelé. Môže vám to zmeniť život. A informatik neznamená iba programátor.
Advanced Grammar Krúžok anglickej gramatiky.
Debatný krúžok Debatovanie má viacero zásadných výhod. Cibrí schopnosti analytického myslenia, presného formulovania myšlienok a rétoriku, učí kultivovane zvládať konflikt a chápať iné názory a rozvíja prezentačné a argumentačné schopnosti. Je veľmi dôležitým, hoci zaznávaným prvkom neformálneho vzdelania. Na krúžku sa budeme venovať širokému spektru tém z oblasti kultúry, športu, politiky, ekonomiky i každodenného života, pričom študenti budú môcť, samozrejme, takisto navrhovať debatné témy, ktoré ich zaujímajú. Tento rok sa plánujeme zúčastniť aj slovenskej debatnej ligy.
DofE – cena Vojvodu z Edinburghu Sprevádzanie 4 oblasťami DofE, príprava na dobrodružnú expedíciu, realizácia cvičnej expedície.
Fun with English Krúžok určený na precvičovanie a zdokonalenie konverzácie v anglickom jazyku. Hry, role plays a iné aktivity, ktoré hlavne zaručia dobrú náladu a zábavu.
Fyzika netradične Krúžok je zameraný na prípravu žiakov na rôzne fyzikálne súťaže, konkrétne turnaj mladých fyzikov, ktorý si vyžaduje, aby žiaci realizovali množstvo experimentov.
Matematika – doučovanie Precvičovanie a doučovanie učiva preberaného v matematike. Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy z matematiky. Príprava na maturitnú skúšku.
Muzikálový krúžok Krúžok je určený a vhodný pre všetkých žiakov 1. – 3. ročníka, s výnimkou tých, ktorí nie sú kamaráti s javiskom a vystupovaním pred obecenstvom. Žiadny špeciálny talent nie je potrebný!!! Keďže text piesní za vás spievajú speváci / skupiny, vy budete musieť zvládnuť iba LIP SYNC v anglickom jazyku na priemernej úrovni.
Príprava na prijímacie pohovory na medicínu - chémia Krúžok je zameraný na prípravu na prijímacie skúšky na medicínu, farmáciu, zubné lekárstvo a príbuzné prírodovedné odbory. Ide o riešenie modelových otázok vydávaných priamo univerzitami zo SR a zahraničia (materiály sú študentom poskytnuté). Krúžok slúži tiež ako vhodný doplnok pre študentov seminárov z chémie a tiež ako nadstavba a príprava na prijímacie skúšky pre nižšie ročníky. Vhodný je pre študentov 3., 4. a 5. ročníka.
Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy - biológia Riešenie testových úloh na VŠ do SR a ČR, rozšírená výučba tém, ktoré sa štandardne nevyučujú a sú potrebné k prijm. pohovorom.
Príprava na SOČ (stredoškolskú odbornú činnosť) Príprava na písanie Stredoškolskej odbornej činnosti, žiaci sa naučia ako správne napísať odbornú prácu, čo môžu neskôr využiť aj na vysokej škole, žiaci sa naučia aj to, ako vyzerá obhajoba takejto práce.
Programovanie v J2SE Návrhové vzory v Jave (design patterns), návrh a vývoj GUI (AWT, SWING, Java2D) v Java aplikáciách, využívanie vlákien (THREAD, RUNNABLE), konektivita na RDBMS (relačné DB, MySQL, JDBC), iné techniky (podľa návrhov a potrieb študentov).
Žurnalistický krúžok Tvorba školského časopisu.

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria