Elektronická prihláška

Navigácia

 • Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium  

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov základných škôl, vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby“,

  ktorý sa bude konať od 4. 2.  – 8. 2. 2019.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny a to každý deň od 8.00 do 12.10 hod. Žiaci si tiež budú môcť urobiť „prijímačky na nečisto“ v piatok 8. 2. z anglického jazyka na bilingválny odbor a z matematiky a slovenského jazyka a literatúry na IT odbor. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 6. 2. chemické laboratórium a  7.2. fyzikálne laboratórium. V rámci hodiny vo fyzikálnom laboratóriu bude študentom predstavený aj projekt IT Akadémia a prevedené pomôcky z IT ScienceLabu, ktorý škola získala z projektu. Záujemcovia uvidia zaujímavé pokusy z chémie, či fyziky pod vedením skúsených pedagógov. Taktiež im bude predstavená metodológia výučby daných predmetov na našej škole.  Okrem toho sme pripravili workshop s ukážkami programovania 7.2., kde  vám umožníme vyskúšať programovanie. Ak by sa stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme aj štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore študenti získajú okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atď. Po ukončení štúdia budú študenti môcť študovať na vysokej škole alebo pracovať v IT sektore. 

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Registrácia návštevníkov prebieha vždy v daný deň na recepcii školy na 2. poschodí.

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme!

   

  Program:

  Týždeň otvorenej výučby – 4. február až 8. február

   

  Pondelok 4.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Dejepis (v anglickom jazyku)– III.A 1.SK – Mgr. Cooperová

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglická gramatika – I.A 1.SK – MBA. Kročitý, PhD.

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – II.A 1.SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Fyzika (v anglickom jazyku) – III.A 1.SK – Mgr. Wannous

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Matematika (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – PaedDr. Lengyelfalusyová, PhD.

  Utorok 5.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Objektový prístup k riešeniu problémov – I. IT – Mgr. Vavro

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Praktická angličtina – I.B 1.SK – Cooper, BA

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK - Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Anglický jazyk – I.B 2.SK – Mgr. Šištíková

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Počítačové siete a systémy – I.IT – Ing. Zahoranská

  Streda 6.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Fyzika (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Wannous

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – I.A 1. SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Anglický jazyk – I.IT – MBA. Kročitá

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Dejepis (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – Anglický jazyk – Mgr. Cooperová

  Štvrtok 7.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z fyziky – Mgr. Wannous

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – I.B 1.SK – Ing. Plintová

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - IT workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  I5. hodina (11.25 – 12.10) - T workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  Piatok 8.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Predstavenie Školského vzdelávacieho programu a predstavenie projektu IT Akadémia – Mgr. Žiška

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – MBA. Kročitá – hodina pre záujemcov o štúdium

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Cvičný test z anglického jazyka/slovenského jazyka a matematiky z prijímacích pohovorov

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Oprava a analýza cvičného testu

   

  Všetky hodiny (okrem laboratórnych prác a IT workshopu) prebiehajú na audio-video učebni na 1. poschodí.

   

   

   

   

   

   

   

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  Vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.12. 2018 od 16:30 do 19:00 hod.  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici 2 v Trenčíne. 

  Program a ďalšie potrebné informácie nájdete v priloženom linku.     

 • Oznam - školská jedáleň

  Oznam - školská jedáleň

  Oznamujeme, že dňa 29.10. 2018 (pondelok) z technických dôvodov nebude v prevádzke školská jedáleň na Dopravnej akadémii. V tento deň sa nebudú vydávať obedy. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. 

  Mgr. Martin Žiška - riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM, Trenčín.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Milí rodičia, 

  v školskom roku 2018/2019 pripravujeme viacero zmien týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, aktivít školy a tiež komunikácie školy s rodičmi. Zmeny majú viesť k zvýšeniu kvality školy, motivácie žiakov a k zlepšeniu komunikácie s rodičmi. Pozývame Vás preto na prvé rodičovské združenie, na ktorom sa dozviete dôležité informácie o týchto zmenách, o školskom vzdelávacom programe, o školskom poriadku, o plánovaných aktivitách školy a podobne. 

  Harmonogram rodičovských združení: 

  Utorok 4.9. o 17.00 - triedy 1. ročníka

  Streda 5.9. o 17.00 - triedy 2.A 2.SK, 3.A 1.SK, 3.A 2.SK

  Štvrtok 6.9. o 17.00 - triedy 2.A 1.SK, 4.A 1.SK, 4.A 2.SK, 5.A, 5.B

  Tešíme sa na Vás!                                     

  Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy) 

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje študentom, že 3. septembra 2018 o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roka 2018/2019 v jednotlivých triedach. Študenti budú rozdelení do svojich tried, kde ich triedni učitelia informujú o školskom poriadku, budú im predstavené rozvrhy, informácie ohľadom stravovania, ISIC kartách a veľa ďalších dôležitých úvodných informácií.

 • Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Upozorňujeme študentov, že učebnice potrebné vo výučbe angličtiny a vybraného cudzieho jazyka si môžete zakúpiť po kliknutí na nižšie uvedený link

 • Stretnutie budúcich prvákov

  Stretnutie budúcich prvákov

  Dňa 18.6.2018 o 14.30 hod. sa uskutoční posledné stretnutie budúcich prvákov, na ktorom budú podané informácie ohľadom učebníc cudzích jazykov. Stretnutie sa bude konať v audiovizuálnej učebni na prvom poschodí SG FUTURUM.

 • Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Vážení rodičia, v dňoch 5.6.2018 - 7.6.2018 v čase od 10.00 - 17.00 hod. bude na SG FUTURUM prítomná majiteľka školy Mgr. Patrícia Gazdová. Rada sa s vami stretne osobne a podá vám informácie ohľadne zmluvy o poskytovaní vzdelávania na školský rok 2018/2019. Prosíme o nahlásenie termínu a času stretnutia na telefónnom čísle 0918 677 880.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J  74 – gymnázium –  bilingválne štúdium. 

   

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  Cieľom prijímacieho konania je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy ISCED-2.   

   

  Kritéria úspešnosti.

  Prijímacia skúška pozostáva z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

  Prijímacia skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

  1. gramatický test:         50 bodov

  2. sloh:                          50 bodov

  3. krátky rozhovor:        50 bodov

  spolu:                           150 bodov

   

  Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 50 bodov a súčasne v žiadnej z testovaných oblastí nezíska menej ako 20 bodov. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

   

  Študijné výsledky zo základnej školy.

  Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z hlavných predmetov -  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, geografia, dejepis a informatika a to nasledovne:

  Hodnotenie hlavného predmetu                    Počet strhnutých bodov

  výborný                                                                            0

  chválitebný                                                                       0

  dobrý                                                                                5

  dostatočný                                                                       15

  nedostatočný                                                                   50

   

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  • vyšší počet bodov z gramatického testu,
  • vyšší počet bodov zo slohu,
  • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
  • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
  • lepší celkový priemer známok z hlavných predmetov (slovenský jazyk, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety) pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2016/2017,

   

  Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
  • dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
  • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

   

  Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

   

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

   

 • Druhé kolo prijímacích pohovorov pre štvorročné štúdium

  Druhé kolo prijímacích pohovorov pre štvorročné štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J – gymnázium – štvorročné štúdium   

   

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  Žiak bude prijatý:

  1. Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka na základnej škole dosiahol v každom predmete samozrejme úspešnosť najmenej 90%.
  2. Na základe úspešného vykonania prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov do limitu určeného zriaďovateľom školy.

   

  Kritéria úspešnosti

  Výsledky prijímacieho testu z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry Žiak môže získať maximálne 50 bodov z matematiky a 50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 30 bodov zo 100 možných a súčasne zo žiadneho predmetu nezíska menej ako 10 bodov.

    

  Študijné výsledky zo základnej školy.

  Do celkového súčtu bodov sa započítava prospech dosiahnutý v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, prírodoveda (biológia). Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z uvedených predmetov nasledovne:

   

  Hodnotenie predmetu              Počet strhnutých bodov

  výborný                                                   0

  chválitebný                                              0

  dobrý                                                       5

  dostatočný                                              15

  nedostatočný                                          50

   

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  vyšší počet bodov dosiahnutý z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,

  umiestnenie v predmetových olympiádach do tretieho miesta

  celoslovenské kolo

  krajské kolo

  okresné kolo

  lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,

  lepší celkový priemer známok z  predmetov matematika a informatika pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2017/2018,

   

  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor výchovy a vzdelávania). 

   

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,

  dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),

  iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

   

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie.

  Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

  Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

    

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

 • Výsledky prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

  Výsledky prijímacieho konania pre štvorročné štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov konaných v dňoch 14.5. 2018 a 17.5.2018 na štvorročné štúdium pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Ďalšie stretnutie budúcich prvákov

  Ďalšie stretnutie budúcich prvákov

  Dňa 18.5.2018 o 14.00 hod. sa na audioučebni (1. poschodie) SG FUTURUM uskutoční ďalšie stretnutie našich budúcich prvákov tentokrát so zástupcom riaditeľa školy - Mgr. Martinom Žiškom. Na stretnutí bude predstavený učebný plán, dotácie predmetov, doplnkové formy vzdelávania a ukončovanie štúdia na SG FUTURUM. Tešíme sa na vás!

 • Prípravné kurzy pre IT

  Prípravné kurzy pre IT

  Nezabudni, že tento týždeň pokračujú prípravné kurzy pre záujemcov o študijný odbor so zameraním na IT. Túto sobotu 28.4.2018 o 8.00 hod. bude zo slovenského jazyka a literatúry!!!

 • Totálny diktát

  Totálny diktát

  Raz do roka. Pre všetkých, ktorí vedia písať!

   

  Občianske združenie Ruská asociácia – Berega Trenčín pozýva všetkých, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti z ruského jazyka, aby sa zúčastnili akcie Totálny diktát. Každý zúčastnený má možnosť napísať diktát, alebo test.

   

  Podujatie Totálny diktát sa uskutoční v Trenčíne 14. apríla o 10.00 hod. v budove Súkromného bilingválneho gymnázia Futurum na adrese:

  Kožušnícka 71/2, Trenčín 911 05

   

  Podrobnosti a podmienky akcie sú na stránke   https://totaldict.ru/trenchin/?city=9942

   

  Všeobecné informácie nájdete na https://totaldict.ru/

   

  Naši partneri : Bilingválne gymnázium Futurum Trenčín

 • Pozvánka na zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Pozvánka na zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Pozvánka

  na zápis žiakov do prvého ročníka vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium -  v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Vážený zákonný zástupca,

  v  súvislosti s prijatím Vašej dcéry / Vášho syna na štúdium,  si Vás dovoľujeme pozvať na zápis do prvého ročníka štúdia v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Zápis študentov do 1. ročníka štúdia na SG FUTURUM  sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 v čase od 9.00 do 17.00 hod. na recepcii školy (druhé podlažie). V prípade, že vám termín nevyhovuje, môžete si iný termín dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. 0918325444,  

   

  V deň zápisu je potrebné predložiť:

  ZÁPISNÝ LÍSTOK - (vydá ho príslušná základná škola, ktorú Váš syn navštevuje)

  ROZHODNUTIE O PRIJATÍ uchádzača o štúdium (je prílohou k pozvánke na zápis)

  KÓPIU RODNÉHO LISTU

   

  V DEŇ ZÁPISU UCHÁDZAČA  o štúdium záväzne nahlásite:

  A/ druhý cudzí jazyk, ktorý bude Váš syn/dcéra absolvovať počas štúdia na SG FUTURUM. Gymnázium ponúka možnosť štúdia nasledovných cudzích jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. Škola si vyhradzuje právo - v prípade nenaplnenia skupiny (min. 10 žiakov), preradiť študenta na iný cudzí jazyk, po vzájomnej dohode. Druhý cudzí jazyk nie je možné počas štúdia meniť a je pre žiaka povinný.

  B/ záujem o NÁBOŽENSKÚ / ETICKÚ VÝCHOVU

  C/ záujem o vystavenie ISIC karty, ktorá poskytuje študentom zľavy v rôznych oblastiach (cestovnej, nákup kníh a literatúry, športové aktivity....).  ISIC karta NIE JE povinná pre študentov SG FUTURUM.

   

   

  Kontakt:  e-mail skola@sgfuturum.sk, telefónne č. 0918 325 444.

   

  S pozdravom

   

                                                                                                                 Ing. Štefan Štromajer

                                                                                                                     riaditeľ školy

  V  Trenčíne, dňa 4. apríla 2018

 • Prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019

  Prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročnom študijnom odbore 7902 J, zameranom na IT, že organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pred prijímacími pohovormi pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Prípravné kurzy sa uskutočnia vždy v sobotu v dňoch 14., 21., 28.4. a 5. a 12. 5. 2018 vždy od 08:00 do 12:00hod pod vedením vyučujúcich jednotlivých predmetov. Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 14. 4. 2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra. V prípade, že sa prípravný kurz neuskutoční, poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne

  Výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • IT workshop

  IT workshop

  Milí žiaci základných škôl, milí rodičia, učitelia a všetci priatelia IT vzdelávania. Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín vás týmto srdečne pozýva na IT WORKSHOP, ktorý sa uskutoční dňa 22. 3. 2018 od 09:00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na I. poschodí.

  Program workshop 22.3.2018*

  08 : 30 – 09 : 00 Prezentácia účastníkov workshop - u

  09 : 15 – 09 : 45 Otvorenie a prezentácia štvorročného študijného odboru zameraného na IT 

  10 : 00 – 11 : 00 Vystúpenie lektora Aj ty v IT

  11 : 00 – 12 : 00 Prezentácia projektu IT akadémia

  13 : 00 – 15 : 00 Ukážky objektovo orientovaného programovania v prostredí JAVA,

   

  *Program sa môže upraviť alebo zmeniť v závislosti na záujme žiakov o problematiku.

   

  Srdečne vás pozýva

  vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM.

   

 • Prijímacie konanie 2018/2019

  Prijímacie konanie 2018/2019

  Všetky dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania nájdete v ľavej sekcii "Prijímacie konanie 2018/2019", alebo v nasledovnom odkaze https://sgfuturum.edupage.org/text1/?

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria