Elektronická prihláška

Navigácia

 • Prípravné kurzy pre IT

  Nezabudni, že tento týždeň začínajú prípravné kurzy pre záujemcov o študijný odbor so zameraním na IT. Túto sobotu 21.4.2018 o 8.00 hod. bude z matematiky!!!

 • Totálny diktát

  Raz do roka. Pre všetkých, ktorí vedia písať!

   

  Občianske združenie Ruská asociácia – Berega Trenčín pozýva všetkých, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti z ruského jazyka, aby sa zúčastnili akcie Totálny diktát. Každý zúčastnený má možnosť napísať diktát, alebo test.

   

  Podujatie Totálny diktát sa uskutoční v Trenčíne 14. apríla o 10.00 hod. v budove Súkromného bilingválneho gymnázia Futurum na adrese:

  Kožušnícka 71/2, Trenčín 911 05

   

  Podrobnosti a podmienky akcie sú na stránke   https://totaldict.ru/trenchin/?city=9942

   

  Všeobecné informácie nájdete na https://totaldict.ru/

   

  Naši partneri : Bilingválne gymnázium Futurum Trenčín

 • Pozvánka na zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Pozvánka

  na zápis žiakov do prvého ročníka vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium -  v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Vážený zákonný zástupca,

  v  súvislosti s prijatím Vašej dcéry / Vášho syna na štúdium,  si Vás dovoľujeme pozvať na zápis do prvého ročníka štúdia v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

   

  Zápis študentov do 1. ročníka štúdia na SG FUTURUM  sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 v čase od 9.00 do 17.00 hod. na recepcii školy (druhé podlažie). V prípade, že vám termín nevyhovuje, môžete si iný termín dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. 0918325444,  

   

  V deň zápisu je potrebné predložiť:

  ZÁPISNÝ LÍSTOK - (vydá ho príslušná základná škola, ktorú Váš syn navštevuje)

  ROZHODNUTIE O PRIJATÍ uchádzača o štúdium (je prílohou k pozvánke na zápis)

  KÓPIU RODNÉHO LISTU

   

  V DEŇ ZÁPISU UCHÁDZAČA  o štúdium záväzne nahlásite:

  A/ druhý cudzí jazyk, ktorý bude Váš syn/dcéra absolvovať počas štúdia na SG FUTURUM. Gymnázium ponúka možnosť štúdia nasledovných cudzích jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. Škola si vyhradzuje právo - v prípade nenaplnenia skupiny (min. 10 žiakov), preradiť študenta na iný cudzí jazyk, po vzájomnej dohode. Druhý cudzí jazyk nie je možné počas štúdia meniť a je pre žiaka povinný.

  B/ záujem o NÁBOŽENSKÚ / ETICKÚ VÝCHOVU

  C/ záujem o vystavenie ISIC karty, ktorá poskytuje študentom zľavy v rôznych oblastiach (cestovnej, nákup kníh a literatúry, športové aktivity....).  ISIC karta NIE JE povinná pre študentov SG FUTURUM.

   

   

  Kontakt:  e-mail skola@sgfuturum.sk, telefónne č. 0918 325 444.

   

  S pozdravom

   

                                                                                                                 Ing. Štefan Štromajer

                                                                                                                     riaditeľ školy

  V  Trenčíne, dňa 4. apríla 2018

 • Prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2018/2019

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročnom študijnom odbore 7902 J, zameranom na IT, že organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pred prijímacími pohovormi pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Prípravné kurzy sa uskutočnia vždy v sobotu v dňoch 14., 21., 28.4. a 5. a 12. 5. 2018 vždy od 08:00 do 12:00hod pod vedením vyučujúcich jednotlivých predmetov. Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 14. 4. 2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra. V prípade, že sa prípravný kurz neuskutoční, poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov v náhradnom termíne pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Výsledky prijímacích pohovorov

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • IT workshop

  Milí žiaci základných škôl, milí rodičia, učitelia a všetci priatelia IT vzdelávania. Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín vás týmto srdečne pozýva na IT WORKSHOP, ktorý sa uskutoční dňa 22. 3. 2018 od 09:00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na I. poschodí.

  Program workshop 22.3.2018*

  08 : 30 – 09 : 00 Prezentácia účastníkov workshop - u

  09 : 15 – 09 : 45 Otvorenie a prezentácia štvorročného študijného odboru zameraného na IT 

  10 : 00 – 11 : 00 Vystúpenie lektora Aj ty v IT

  11 : 00 – 12 : 00 Prezentácia projektu IT akadémia

  13 : 00 – 15 : 00 Ukážky objektovo orientovaného programovania v prostredí JAVA,

   

  *Program sa môže upraviť alebo zmeniť v závislosti na záujme žiakov o problematiku.

   

  Srdečne vás pozýva

  vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM.

   

 • Prijímacie konanie 2018/2019

  Všetky dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania nájdete v ľavej sekcii "Prijímacie konanie 2018/2019", alebo v nasledovnom odkaze https://sgfuturum.edupage.org/text1/?

 • Týždeň otvorenej výučby

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín pozýva všetkých záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J - štvorročné štúdium zamerané na IT a 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium  na „Týždeň otvorenej výučby“, ktorý sa bude konať od 5. – 9. 2. 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Záujemcom umožníme navštíviť vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 9.2.2018 ponúkame možnosť vyskúšať si tzv. „Prijímačkách na nečisto“ z anglického jazyka pre bilingválne štúdium a z matematiky záujemcom o štvorročné štúdium v IT odbore. Pre žiakov so záujmom o prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V utorok 6.2. a v stredu 7. 2. 2018 sú Vám k dispozícii naše chemické a biologické laboratórium. Budete mať možnosť si vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 8. 2.2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našimi učiteľmi informatiky. Pod ich vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

  Počas celého týždňa vám budú k dispozícii riaditeľ školy, zástupcovia RŠ a výchovný poradca, ktorí vám radi dajú odpoveď na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách. Registrácia návštev bude na recepcii SG FUTURUM (II. poschodie), kde dostanú všetci návštevníci potvrdenie o účasti na TOV.

  Ak by vám ponúknutý termín TOV nevyhovoval, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 325 444 alebo 032 2858007 alebo emailom: skola@sgfuturum.sk a dohodnite si individuálnu návštevu.

  Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.  Škola je dostupná autobusmi MHD - linky č. 5, 6, 7, 13 a 17 asi 5 min. od zastávky MHD: Zlatovská Nákupné stredisko a Zlatovská.  Budova školy je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce. V blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

  S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Štefan Štromajer (riaditeľ)

   

   

   

 • Prípravný kurz z anglického jazyka pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2018/2019.

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z anglického jazyka pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2018/2019 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – bilingválne štúdium. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 27. 3. 2018. Prípravný kurz sa uskutoční v dňoch 3. 3.,  10. 3., 17. 3. a 24.3. 2018 (sobota) vždy od 08:00 do 13:00hod. pod vedením vyučujúcich anglického jazyka.

  Do kurzu je možné sa prihlásiť mailom na adresu skola@sgfuturum.sk, telefonicky na čísle 0918 325 444.

  Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 3.3.2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra.

  V prípade, že počet záujemcov bude menší ako 15, kurz sa neuskutoční a poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Deň otvorených dverí

  Vážení výchovní poradcovia ZŠ, milí ôsmaci a deviataci, vážení rodičia.

   

       Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.12.2017 od 15:00 cca do 19:00  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM. 

     

       V rámci tohto dňa budete našimi hosťami. Radi vám ukážeme školské priestory, pripravili sme pre vás možnosť podrobne sa oboznámiť s priebehom a obsahom štúdia v sekcii anglického jazyka, sekcii cudzích jazykov, prírodovednej sekcii, sekcii matematiky, sekcii informatiky, sekcii debatného klubu a v sekcii vzdelávania a výchovného poradenstva. Vo všetkých sekciách sa vám budú venovať profesionáli – učitelia Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne - ktorí Vám radi predstavia štúdium na škole, jeho obsah, výkonové štandardy a cieľové požiadavky po predmetových skupinách a fundovane odpovedia na všetky vaše otázky.  Pre záujemcov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória – biologické, chemické aj fyzikálne laboratórium. Návštevníci si budú môcť vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie, či biológie pod vedením skúsených pedagógov.  Okrem toho sme pripravili zaujímavé možnosti vyskúšať si s našim IT špecialistom prácu programátora a pokúsiť sa vytvoriť vlastný funkčný program, napr. naprogramovať robota. Budete mať možnosť sa zapojiť do diskusie o závažných spoločenských témach v našom debatnom krúžku, či skúsiť si vyriešiť zopár zaujímavých matematických úloh v sekcii matematiky.  A ešte ďalšie zaujímavé veci.

   

      Aby sa vám o videnom a počutom lepšie diskutovalo, pripravili sme pre vás občerstvenie – „Čaj o piatej“, kde si pri debatných stolíkoch budete môcť vymeniť poznatky, predložiť vlastné postrehy a podnety, príp. sa budete môcť spýtať na všetko, čo vás zaujíma. 

      

            Počas celého dňa vám budú k dispozícií riaditeľ školy a zástupcovia, ktorí Vám radi zodpovedia na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách.

   

        Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín. Škola je dostupná autobusmi MHD, linka č. 5, 6, 13, 17, linkovými autobusmi SAD a vlakmi ŽSR zastávka Zlatovce

   

   S pozdravom  

  Ing. Štefan Štromajer - riaditeľ

 • Týždeň otvorenej výučby: 6.11 - 10.11. 2017

  28. 10. 2017

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov ZŠ a vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby - TOV“,

  ktorý sa bude konať od 6. 11.  – 10. 11. 2017.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu a to každý deň od 8.00 do 12.00 hod. Na základe pozitívnych ohlasov sme  pre vás opäť pripravili možnosť vyskúšať si „Prijímačky na nečisto“ v piatok 10. 11. 2017. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 8. 11. 2017 chemické laboratórium a  9.11.2017 biologické laboratórium.  Okrem toho sme pripravili zaujímavé stretnutie s IT špecialistami 8.11. a 9.11.2017, kde  vám umožníme vyskúšať si vytvorenie vlastnej internetovej stránky. Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 alebo 032/2858007 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme nový a unikátny štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore získate okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atd. 

  Záujemcom o prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 ponúkame možnosť absolvovať pred prijímacími pohovormi prípravný kurz pod vedením skúsených pedagógov.

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Škola je dostupná autobusmi MHD, linka č. 3 , 5, 6, 7, 10, 15 asi 5 min. od zastávky MHD Zlatovská.

   

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme!

   

   

  Rozvrh TOV: 6.  až 10. 11. 2017

  Miesto konania. audio-video učebňa SG FUTURUM (prvé poschodie vpravo)

  Registrácia návštev TOV – recepcia 2. poschodie SG FUTURUM

   

   

  1.hodina

  (8:00 – 8:45)

  2.hodina

  (8:50 – 9:35)

  3.hodina

  (9:40 – 10:25)

  4.hodina

  (10:35 – 11:20)

  5.hodina

  (11:25 – 12:10)

  Pondelok

  6. 11. 2017

  Anglická chémia

  III.A

  Mgr. Krecháčová

  Praktická angličtina

  I.A 2.SK

  Cooper, BA

  Anglický jazyk

  V.C

  MBA Kročitá

  Anglická gramatika

  I.A 2.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Utorok

  7. 11. 2017

  Laboratórne cvičenia chémia

  RNDr. Žatko,PhD.

  Britská a americká literatúra

  I.A 2.SK

  Mgr. Chlapík

  Dejepis

  III.A 2.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglická chémia

  II.A 1.SK

  Mgr. Krecháčová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Streda

  8. 11. 2017

  Laboratórne cvičenia biológia

  Mgr. Vančová

  Anglický jazyk

  II.A 2.SK

  Ing. Plintová

  Dejepis

  III.A 1.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  III.A 1.SK

  Mgr. Chlapík//

  „O čom to IT vlastne je?“ prednáška

  Praktická angličtina

  I.A 2.SK

  Cooper, BA//

  „O čom to IT vlastne je?“ prednáška

  Štvrtok

  9.11. 2017

  Anglická gramatika

  I.A 1.SK

  Mgr. Cooperová

  Anglický jazyk

  I.A 1.SK

  Ing. Plintová

  Konverzácia v angličtine

  V.C

  Vogt, MA

  Workshop

  Web, HTML – základy tvorby internetovej stránky.

  Workshop

  Web, HTML – základy tvorby internetovej stránky.

  Piatok

  10. 11. 2017

  Predstavenie školského vzdelávacieho programu

  Mgr. Žiška

  Anglický jazyk – konzultácia pre záujemcov o štúdium

  Ing. Plintová

  Cvičný test z prijímacích pohovorov.

  Oprava testu a analýzy chýb.

   

   

   

 • Rodičovské združenie rodičov rodičov 3. ročníkov

  Dňa 26. októbra 2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 3. ročníkov (III.A-1, III.A-2 trieda) s triednou učiteľkou. Na stretnutí sa budú preberať okrem klasifikácie žiakov aj záležitosti ohľadom stužkovej slávnosti. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

 • Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

  Súkromné gymnázium FUTURUM sa zapojilo do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym potrebám trhu práce. Nasledoval výber škôl, kde sme boli vybratí ako jedna z 30 stredných škôl na Slovensku, a ako jediné gymnázium v Trenčianskom kraji, ktoré získava v rámci projektu vybavenie IT ScienceLabom.

 • Nový študijný odbor - gymnázium so zameraním na IT!

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, ponúka od školského roka 2018/2019 unikátne vzdelávanie v štvorročnom študijnom odbore 7902 J – gymnázium so zameraním na IT.  Štúdium je určené pre absolventov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí majú záujem sa vzdelávať v oblasti informatiky. Škola  vypracovala inovovaný školský vzdelávací program, ktorým sa zásadne posilňuje IT vzdelávanie a výučba informatiky. V zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu bola do učebného plánu zaradená výučba nových predmetov, ktoré nie sú súčasťou štandardného rámcového plánu Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie – databázové systémy, počítačové siete, objektovo orientované programovanie a počítačová grafika.  

 • Rodičovské združenie rodičov piatych ročníkov

  Dňa 23. októbra 2017 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 5. ročníkov (V.A, V.B, V.C trieda) s koordinátorom maturitných skúšok 2018. Na stretnutí sa bude preberať aj možnosť spojenia maturitnej a štátnej skúšky z anglického jazyka. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

   

 • Petrohrad 2017

  O našej školskej exkurzii v Petrohrade sa píše aj v článku kultúrno-informačného časopisu Ruskej národnostnej menšiny na Slovensku!

 • Týždeň otvorenej výučby (od 5. - 9. 6. 2017)

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás týmto dovoľuje pozvať na Týždeň otvorenej výučby - TOV, ktorý sa bude konať od 5. – 9. 6. 2017  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, pred druhým kolom prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočnia 20. 6. 2017.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Umožníme vám navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 9.6.2017 ponúkame možnosť otestovať vašu úroveň anglického jazyka v „Prijímačkách na nečisto“. A nielen to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V stredu 7. 6. 2017 chemické laboratórium a vo štvrtok 8.6.2017 biologické laboratórium. Záujemcovia si môžu vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 8. 6.2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našim učiteľom informatiky. Pod jeho vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

  Počas celého týždňa vám budú k dispozícii zástupca pre pedagogickú činnosť a výchovný poradca, ktorí vám radi dajú odpoveď na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách. Registrácia návštev bude na recepcii SG FUTURUM (II. poschodie), kde dostanú všetci návštevníci potvrdenie o účasti na TOV.

  Ak by vám ponúknutý termín TOV nevyhovoval, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 325 444 alebo 0322858007 alebo emailom: skola@sgfuturum.sk a dohodnite si individuálnu návštevu.

  Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.  Škola je dostupná autobusmi MHD - linky č. 5, 6, 7, 13 a 17 asi 5 min. od zastávky MHD: Zlatovská Nákupné stredisko a Zlatovská.  Budova školy je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce. V blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

  S pozdravom, Ing. Štefan Štromajer (riaditeľ)

   

  Rozvrh hodín týždňa otvorenej výučby SG FUTURUM

  Miesto konania: audio-video učebňa SG FUTURUM (prvé poschodie vpravo)

  5. až 9. 6. 2017

   

  1. hodina

  (8.00 – 8.45)

  2. hodina

  (8.50 – 9.35)

  3. hodina

  (9.40 – 10.25)

  4. hodina

  (10.35 – 11.20)

  5. hodina

  (11.25 –12.10)

  Pondelok

  5. 6.

  1.A 1.SK – Praktická angličtina – Luke Cooper

  4.C – Anglický jazyk – MBA. Kročitá

  2.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  3.A – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  2.A 2.SK – Britská a americká literatúra – Mgr Chlapík

  Utorok

  6. 6.

  4.C – Chémia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  1.A 1.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  3.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  3.A – Anglický jazyk – Luke Cooper

  1.A 1.SK – Anglická gramatika – Mgr. Lenka Cooper

  Streda

  7. 6.

  Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  4.A – Biológia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  2.A 2.SK – Konverzácia z anglického jazyka – Luke Cooper

  1.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  1.A 1.SK – Anglická gramatika – Mgr. Lenka Cooper

  Štvrtok

  8. 6.

  Laboratórne práce z biológie – Mgr. Vančová

  2.A 1.SK – Britská a americká literatúra – Mgr. Chlapík

  1.A 1.SK -Písanie v anglickom jazyku – MBA. Kročitá

  3.B – Biológia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  4.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  Piatok

  9. 6.

  Predstavenie Školského vzdelávacieho programu – Mgr. Žiška

  Anglický jazyk – Ing. Plintová – hodina pre záujemcov o štúdium

  Cvičný test z prijímacích pohovorov

  Oprava a analýza cvičného testu

   

 • Medzinárodný projekt "Totálny diktát"

  Organizácia podporujúca slovensko - ruskú spoluprácu  Ruská asociácia – „Berega“,  Trenčín a Súkromné gymnazium FUTURUM, Trenčín sa už druhý rok zapájajú do medzinárodného projektu Totálny diktát. Organizátorom akcie je fond Totálny diktát z mesta Novosibirsk a chod akcie je zabezpečovaný dobrovoľníkmi a aktivistami. Na Slovensku tento projekt veľmi aktívne podporuje Ruské centrum vedy a kultúry v  Bratislave a tiež Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

   Text diktátu píše každý rok špeciálne pre tento projekt iný známy ruský spisovateľ. Zúčastniť sa môže každý, kto vie písať v azbuke a samozrejme rozumie po rusky. 

  V zahraničí je toto podujatie určené nielen pre Rusov, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ruštinu, bez rozdielu veku, vzdelania. Minulý rok sa tejto akcie zúčastnili rovnako učitelia, rusisti, študenti, ako aj ľudia, ktorí sa ruštinou zaoberajú len v rámci svojho hobby.

   

   

  Myšlienkou tejto akcie je podporovať v ľuďoch záujem o spisovný ruský jazyk. Pre zahraničných účastníkov to samozrejme znamená možnosť preveriť si svoje znalosti a stráviť pekný deň v kruhu ľudí s rovnakým záujmom - záujmom o ruský jazyk. 

  Ponúkame Vašim učiteľom a študentom ruského jazyka možnosť zúčastniť sa tejto jedinečnej akcie. Je bezplatná, anonymná, ide v prvom rade ide o stretnutie ľudí, ktorí majú radi ruský jazyk, takže tu nie je priestor na obavy z výsledku. Ten sa dozviete len Vy. 

   Pre zahraničných účastníkov, pre ktorých nie je ruský jazyk rodným jazykom, je možnosť namiesto diktátu písať test, ktorý je na úrovni B1. Každý sa rozhodne sám, ktorá forma je pre neho príjemnejšia.

   

  Viac informácií môžete získať na stránke www.totaldict.ru

   

  Podujatie bude prebiehať 8.4. o 10.00 v priestoroch súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne.    

  Koordinátor projektu pre mesto Trenčín: p. Natália Balánová. 

  Kontakt: 0910 991155, nataliabalanova@centrum.sk

   

  Tešíme sa na Vaše otázky a hlavne pevne veríme vo Vašu účasť.

   

 • 16. 2. 2017

  Máme tu skvelé správy z krajského kola Olympiády z anglického jazyka. Leila Savičová z II.A-2 triedy získala krásne 3. miesto v kategórii 2C1 a Isabelle Vicente z II.A-2 triedy úžasné 1. miesto v kategórii 2C2. Isabelle postupuje do celoštátneho kola, kde bude reprezentovať Trenčiansky kraj a našu školu. Ďakujeme tiež všetkým učiteľom anglického jazyka a anglických predmetov, ktorí majú veľkú zásluhu na tomto skvelom výsledku.​

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria