Elektronická prihláška

Navigácia

Projekt IT Akadémia

Popis projektu

Súkromné gymnázium FUTURUM je už tretí rok zapojené do národného projektu IT Akadémie, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu. Boli sme vybratí ako jediné gymnázium v Trenčianskom kraji, ktoré získalo v rámci projektu vybavenie IT ScienceLabom a škola sa taktiež stala CISCO sieťovou akadémiou.

Pôvodne plánovaný koniec projektu 31.10.2020 sa predlžuje do 31.8.2021 a my pokračujeme v realizácii doterajších aktivít.

http://itakademia.sk/predlzenie-projektu-2021

 

Projekt IT Akadémia:

 • Prepája vzdelávanie na základných (od 1.stupňa), stredných a vysokých školách
 • Vznikol a realizuje sa s výraznou podporou IT sektora
 • Je robustný – do aktivít zapája min. 36000 žiakov ZŠ, SŠ a študentov VŠ, min. 2100 učiteľov ZŠ a SŠ
 • Do slovenských škôl prináša bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a vybraných technických predmetov - fascinujme deti objavovaním

 

Na našej škole:

 • Zaviedla sa inovácia výučby matematiky, informatiky, prírodovedných a odborných predmetov – využívanie bádateľsky orientovaných inovatívnych metodík
 • Využíva sa nové moderné laboratórium IT Science Lab (3D tlačiareň, tablety, Raspberry Pi s rôznymi senzormi, Arduino,  systém Vernier, meteostanicu, Smartpeny, UV-led lampy, digitálnu váhu, digitálne mikroskopy, spektrometre, refraktometer a iné...)
 • Model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku – IT trieda gymnázia
 • Nové motivačné predmety: Informatika v prírodných vedách a matematike, Počítačové systémy a siete, Databázy, Objektový prístup k riešeniu problémov, Internet vecí, Počítačová grafika
 • Programovanie v dvoch najpopulárnejších programovacích jazykoch Python Java na hodinách a aj v rámci krúžkov
 • Získanie medzinárodného certifikátu ECDL - European Computer Driving Licence -(Európsky vodičský preukaz na počítače)
 • Získanie prestížneho medzinárodného sieťového certifikát CISCO - CCNA (Cisco Certified Network Associate)  - ktorý študentom otvára veľké možnosti na trhu pracovných miest, ako aj možnosti ďalšieho štúdia technického smeru
 • Zúčastňovanie sa akcií z projektu IT Akadémia: Veda v meste, IT čajovňa a workshopy
 • Zapájenie sa do informatických súťaží: Zenit v programovaní, Hour of code, iBobor, súťaží a olympiád z ostatných prírodovedných predmetov...
 • Účasť na rôznych akciách organizácie AjTYvIT - https://www.ajtyvit.sk/ (dievčatá): Girls Day, Coding Cluby, workshopy, Frida Talks Tech...
 • Zúčastňujeme sa kontinuálneho vzdelávania učiteľov
 • Sme súčasťou silnej komunity sieťarov - „Sieťového fóra“.

  Platforma „Sieťové fórum“ združuje učiteľov stredných škôl vyučujúcich alebo zaoberajúcich sa problematikou počítačových sietí. Jej podstatou je zdieľať skúsenosti s výučbou a inovatívne pristupovať k vzdelávaniu študentov v tomto odbore. Sieťové fórum je jedným z príkladov vytvorenia partnerstiev a sietí základných, stredných škôl a vysokých škôl a IT  firiem.

  http://itakademia.sk/stredoskolski-ucitelia-maju-moznost-pridat-sa-k-silnej-komunite-sietarov

Využívanie IT ScienceLabu a účasť na krúžkoch programovania ponúkame aj iným partnerským školám v okolí. Pre viac informácií pozri záložku IT krúžky.

  

   

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Školská 66, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria