Elektronická prihláška

Navigácia

Školská jedáleň

Nadpis

Stravovanie žiakov a učiteľov SG FUTURUM je zaistené v školskej jedálni Dopravnej akadémie, Školská 66, 911 05 Trenčín. Každý žiak si zakúpi čipovú kartu, na ktorú sa mu bude ukladať kredit a z neho mu bude strhávané stravné.

Platba za stravovanie bude uhrádzaná mesačne vopred do 20. v mesiaci na nasledujúci mesiac

Cena starvného: 25 EUR/mesiac

Číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0024 5034

Variabilný symbol: je pridelený jedálňou

Poštová adresa jedálne:           Školská 66, 911 05  Trenčín
Telefonický kontakt:    032/2855224
Kontaktné osoby:        
p. Pavol Juríček  - vedúci stravovacieho zariadenia
p. Anna Divíšková - referent pre príjem, výdaj a skladovanie tovaru  
 
Objednávanie a odhlasovanie stravy je realizované cez prihlasovací terminál prostredníctvom elektronickej karty. Elektronickú kartu vlastní každý žiak a zamestnanec školy.
 
Odhlásenie, resp. prihlásenie na stravu je možné na objednávacom terminály 24 hodín vopred. V naliehavom prípade - choroba, lekárske ošetrenie - na tel. čísle - 032/2855 224 deň vopred, alebo v príslušnom dni do 7:45 h.
Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Poplatky za včas odhlásenú stravu prídu na účet spätne ku koncu školského roka.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria