Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Dramatický krúžok v anglickom jazyku Dramatický krúžok – nácvik divadelnej hry v anglickom jazyku.
Konverzácia v anglickom jazyku Krúžok určený na precvičovanie a zdokonalenie konverzácie v anglickom jazyku
Krúžok populárnej fyziky Krúžok populárnej fyziky s pohybovými animáciami dejov
Krúžok psychológie Prednášky a aktivity na rozvoj osobnosti
Matematika – doučovanie Precvičovanie a doučovanie učiva preberaného v matematike. Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy z matematiky. Príprava na maturitnú skúšku.
Matematika – olympiáda Príprava na matematickú olympiádu
Posilňovanie Posilňovanie pod dohľadom a s poradenstvom
Príprava na prijímacie pohovory na medicínu - chémia Vypracovanie testov a modelových úloh z pohovorov na prijímacie pohovory z chémie
Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy - biológia Vypracovanie testov a modelových úloh z pohovorov na prijímacie pohovory na vysoké školy z biológie
Žurnalistický krúžok Tvorba školského časopisu

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria