Elektronická prihláška

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Martin Žiška Žiš Rozvrh
Riaditeľ
mzizka@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Marcela Pavličková Pav Manažérka školy
skola@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Tatiana Vančová Van Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.A-1
tvancova@sgfuturum.sk
 
 
RNDr. Tomáš Žatko, PhD. Žat Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: IV.B-2
tzatko@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Roman Ando And Rozvrh
Učiteľ
rando@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Natália Balanová Rih Rozvrh
Učiteľka
nrihova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Mária Bendová Rozvrh
Učiteľka
mbendova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Erika Bieliková Bie Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
ebielikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Silvia Bieliková Zve Rozvrh
Učiteľka
szverbikova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Peter Bočák Boč Rozvrh
Učiteľ
pbocak@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Lenka Cooper Coo Rozvrh
Učiteľka
lbabincova@sgfuturum.sk
 
 
Bc. Luke Cooper Cop Rozvrh
Učiteľ
lcooper@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Matej Chlapík Chl Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
mchlapik@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Michal Chvojka, PhD. Chv Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
mchvojka@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Ingrida Jozefková Joz Rozvrh
Učiteľka
ijozefkova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Dana Kišová Kiš Rozvrh
Učiteľka
dkisova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Margaréta Krecháčová Rozvrh
Učiteľka
mkrechacova@sgfuturum.sk
 
 
Martina Kročitá Kro Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A-2
mkrocita@sgfuturum.sk
 
 
Peter Kročitý, PhD. Krč Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
pkrocity@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Lenka Majčíková Maj Rozvrh
Triedna učiteľka: I.IT
lmajcikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Katarína Motolová Mot Rozvrh
Triedna učiteľka: III.IT
kmotolova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Andrea Mušutová Muš Rozvrh
Učiteľka
amusutova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Katarína Plevová Ple Rozvrh
Učiteľka
kplevova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Monika Plintová Pli Rozvrh
Učiteľka
mplintova@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Michal Prno Prn Rozvrh
Učiteľ
mprno@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Daniela Púdelová Pud Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
dpudelova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Veronika Šištíková Šiš Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A-2
vsistikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Dominika Špániková Špa Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
dspanikova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Anna Šupáková Sup Rozvrh
Učiteľka
asupakova@sgfuturum.sk
 
 
Mgr. Anna Tisoňová Tis Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A-1
atisonova@sgfuturum.sk
 
 
PaedDr. Jarier Wannous, PhD. Jar Rozvrh
Triedny učiteľ: II.IT
jwannous@sgfuturum.sk
 
 
Ing. Mária Zahoranská Zah Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.IT
mzahoranska@sgfuturum.sk
 
 
PaedDr. Dana Žatková, PhD. Len Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B-1
dlengyelfalusyova@sgfuturum.sk
 
 
Alena Múdra Šebíková Mud Tajomníčka
skola@sgfuturum.sk

© aScAgenda 2022.0.1315 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2022

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria