Navigácia

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Mapa

Pondelok 18. 6. 2018

Vitajte na našej škole!

Kvalita našej skoly spočíva v neustále sa zvyšujúcej kvalite vyučovania. Bilingválne štúdium, povinný druhý cudzí jazyk, využívanie IKT foriem vyučovania, zahraniční lektori, nižší počet žiakov v triedach, zaujímavá ponuka mimoškolskej krúžkovej činnosti, zapojenie sa do projektov... je ta správna voľba, ktorú si zvolili naši študenti. Ako absolventi sú potom pripravení na ďalší odborný i osobný rast v budúcnosti.

 

Štatistika

Počet návštev: 1794700

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Naše motto: "Budúcnosť patrí tým, ktorí vedia myslieť dopredu."

 

 

Novinky

 • Dňa 18.6.2018 o 14.30 hod. sa uskutoční posledné stretnutie budúcich prvákov, na ktorom budú podané informácie ohľadom učebníc cudzích jazykov. Stretnutie sa bude konať v audiovizuálnej učebni na prvom poschodí SG FUTURUM.

 • Vážení rodičia, v dňoch 5.6.2018 - 7.6.2018 v čase od 10.00 - 17.00 hod. bude na SG FUTURUM prítomná majiteľka školy Mgr. Patrícia Gazdová. Rada sa s vami stretne osobne a podá vám informácie ohľadne zmluvy o poskytovaní vzdelávania na školský rok 2018/2019. Prosíme o nahlásenie termínu a času stretnutia na telefónnom čísle 0918 677 880.

 • Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium.

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J – gymnázium – štvorročné štúdium

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje výsledky prijímacích pohovorov konaných v dňoch 14.5. 2018 a 17.5.2018 na štvorročné štúdium pre školský rok 2018/2019. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v priloženom odkaze.

 • Dňa 18.5.2018 o 14.00 hod. sa na audioučebni (1. poschodie) SG FUTURUM uskutoční ďalšie stretnutie našich budúcich prvákov tentokrát so zástupcom riaditeľa školy - Mgr. Martinom Žiškom. Na stretnutí bude predstavený učebný plán, dotácie predmetov, doplnkové formy vzdelávania a ukončovanie štúdia na SG FUTURUM. Tešíme sa na vás!

 • Nezabudni, že tento týždeň pokračujú prípravné kurzy pre záujemcov o študijný odbor so zameraním na IT. Túto sobotu 28.4.2018 o 8.00 hod. bude zo slovenského jazyka a literatúry!!!

 • Raz do roka. Pre všetkých, ktorí vedia písať!

  Občianske združenie Ruská asociácia – Berega Trenčín pozýva všetkých, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti z ruského jazyka, aby sa zúčastnili akcie Totálny diktát. Každý zúčastnený má možnosť napísať diktát, alebo test.

  Podujatie Totálny diktát sa uskutoční v Trenčíne 14. apríla o 10.00 hod. v budove Súkromného bilingválneho gymnázia Futurum na adrese:

  Kožušnícka 71/2, Trenčín 911 05

  Podrobnosti a podmienky akcie sú na stránke https://totaldict.ru/trenchin/?city=9942

 • Pozvánka

  na zápis žiakov do prvého ročníka vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium - v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

  Vážený zákonný zástupca,

  v súvislosti s prijatím Vašej dcéry / Vášho syna na štúdium, si Vás dovoľujeme pozvať na zápis do prvého ročníka štúdia v Súkromnom gymnáziu FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín

  Zápis študentov do 1. ročníka štúdia na SG FUTURUM sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 v čase od 9.00 do 17.00 hod. na recepcii školy (druhé podlažie). V prípade, že vám termín nevyhovuje, môžete si iný termín dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. 0918325444,

 • Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v štvorročnom študijnom odbore 7902 J, zameranom na IT, že organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pred prijímacími pohovormi pre žiakov 9. ročníkov základných škôl. Prípravné kurzy sa uskutočnia vždy v sobotu v dňoch 14., 21., 28.4. a 5. a 12. 5. 2018 vždy od 08:00 do 12:00hod pod vedením vyučujúcich jednotlivých predmetov. Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložiť pri prvom stretnutí 14. 4. 2018. Bližšie informácie o spôsobe úhrady poplatku na tel. čísle 0918 677 880 p. Šebíková-Múdra. V prípade, že sa prípravný kurz neuskutoční, poplatok bude vrátený v plnej výške.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria