• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Sociálne siete
   • Sledujte každodenný život školy priamo na našich sociálnych sieťach. Cez naše rýchle odkazy sa prekliknete priamo na náš Facebook alebo Instagram.
    • Akreditácia Erasmus+
     • Akreditácia Erasmus+

      Radi by sme sa s Vami podelili o úžasnú správu - naša škola získala 4-ročnú akreditáciu na projekt Erasmus+. Po mobilite v Maďarsku na žiakov čakajú pobyty v Írsku, Grécku, Poľsku a neskôr aj v Taliansku a Španielsku. Už teraz sa tešíme na spoločné zdieľanie zážitkov našich žiakov!

     • Bloková výučba - 1. a 2. február 2024

      Milí žiaci a rodičia,

      1. a 2. februára 2024 sa uskutoční bloková - projektová výučba, určená predovšetkým žiakom všetkých ročníkov IT odboru, ale aj pre bilingválny odbor. Prednášajúcimi budú lektori zo spoločnosti PROGRAMKO s.r.o. a firmy Soitron s.r.o.

      Program bude nasledovný:

    • Bloková výučba - 1. a 2. február 2024
    • Deň otvorených dverí - 28. 2. 2024
     • Deň otvorených dverí - 28. 2. 2024

      POZVÁNKA

      pre záujemcov o štúdium

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      28. február 2024 o 15:00

      Milí rodičia a žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,

      pozývame Vás na Deň otvorených dverí, počas ktorého budete mať príležitosť nazrieť do výchovno-vzdelávacieho procesu nášho gymnázia.

      Pripravujeme prezentáciu jednotlivých predmetových sekcií, v rámci ktorých Vám učitelia a žiaci našej školy radi odpovedia na všetky otázky.

     • Prípravné kurzy z ANJ

      Pre prejavený záujem sa tento rok realizujú prípravné kurzy pred prijímacími pohovormi prezenčnou aj online formou. Prezenčne sa zrealizuje 6 stretnutí po 4 vyučovacie hodiny a online 12 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny.

      Aktuálne termíny kurzov

      Termíny prezenčných kurzov:

      20. 1. 2024, 3. 2. 2024, 9. 3. 2024, 23. 3. 2024, 6. 4. 2024, 27. 4. 2024

    • Prípravné kurzy z ANJ
    • Kávička s vedením SG Futurum
     • Kávička s vedením SG Futurum

      Vážení rodičia všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu,

      pozývame Vás na stretnutie s vedením školy, t.j. so zástupkyňou zriaďovateľa a riaditeľkou školy.

      Pri dobrej kávičke Vám predstavíme našu školu a zodpovieme všetky otázky, ktoré Vás zaujímajú.

      Máte možnosť vybrať si z viacerých termínov: 23. 1., 6. 2., 5. 3., 19. 3. v čase medzi 15:00 - 17:00.

    • Kávička s vedením SGF
     • Kávička s vedením SGF

      Vážení rodičia všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu,

      pozývame Vás na stretnutie s vedením školy, t.j. so zástupcom zriaďovateľa a riaditeľkou školy.

      Pri dobrej kávičke Vám predstavíme našu školu a zodpovieme všetky otázky, ktoré Vás zaujímajú.

      Máte možnosť vybrať si z dvoch termínov: 5.12 a 12.12., v čase medzi 15:00 - 17:00.

     • Prípravné kurzy z ANJ

      Chceš sa stať žiakom našej školy?

      Využi možnosť absolvovať Prípravné kurzy z anglického jazyka, ktoré budú prebiehať formou online hodín (8 sobôt po 3 hodiny), počas ktorých si zhrniete učivo základnej školy.

      Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na tajomnickaszs@sgfuturum.sk do 12. januára 2024

      Viac informácii na našej stránke v sekcii „Pre záujemcov".

    • Prípravné kurzy z ANJ
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 22.11. 2023 od 9:00 do 12:00 hod. Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

      Našou ambíciou je predstaviť Vám interaktívne vyučovacie metódy v predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku, previesť Vás priestormi školy (triedy, IT učebne, laboratóriá) a stráviť s Vami príjemný čas pri rozhovoroch s vedením školy a občerstvení. Okrem žiakov sú srdečne vítaní aj rodičia, či sprevádzajúci učitelia ZŠ.

    • EduCouch
     • EduCouch

      O.z EduCoach vďaka zriaďovateľovi Future n.o. ponúka inovatívny pro-bono projekt určený pre žiakov predposledných a posledných ročníkov našej školy. Dáva im príležitosť vyskúšať si profesionálne koučovacie rozhovory. Ambíciou tohto projektu je podporiť potenciál žiakov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup vzdelávania na pôde jednotlivých škôl.

     • Čitateľská, Finančná a matematická gramotnosť

      Pozývame žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na overenie si svojich kompetencií v oblasti čítania s porozumením, matematických zručností a finančnej gramotnosti.

      Registrovať sa môžete mailom na coordinator.iro@sgfuturum.sk individuálne alebo cez výchovného poradcu Vašej školy.

      Najšikovnejší žiaci budú odmenení hodnotnými cenami.

     • Chill room

      Žiaci SG FUTURUM môžu využívať „CHILL ROOM“ okrem relaxu a zábavy i na prácu na dvoch nových počítačoch HP AiO G8 23,8“. Miestnosť je otvorená počas celého dňa. Tretí počítač bude umiestnený už čoskoro v knižnici školy. Zriaďovateľ SG FUTURUM chce dať i touto aktivitou našim žiakom možnosť efektívnejšie a plnohodnotnejšie využívať ich voľný čas.

    • Medzinárodná skúška z anglického jazyka IELTS Academic
     • Medzinárodná skúška z anglického jazyka IELTS Academic

      Súkromné gymnázium FUTURUM v Trenčínne v spolupráci so skúškovým centrom Language&Partner v Trenčíne zorganizuje v stredu 18.10.2023 predtestovanie medzinárodnej akademickej skúšky z anglického jazyka IELTS Academic pre maturitné ročníky.

      Predtestovanie zabezpečuje zvyšovanie kvality testovacích materiálov. Výhodou je, že kandidát môže zistiť, na akej úrovni sa nachádza, a precvičiť si medzinárodnú skúšku za reálnych podmienok. Študenti tak zistia, v ktorej oblasti sa potrebujú zdokonaliť, a zvýši sa ich sebaistota a sebavedomie. Vyplnené testy sú po skúške zaslané do Cambridge UK, o výsledkoch budú žiaci uovedomení pribižne do mesiaca od napísania testov.

  • Partnerské školy

  • Sociálne siete

  • Blog

  • Spolupráca

   • ERASMUS+
   • AjTYvIT
   • Language&Partner
   • ERASMUS
   • Programko
   • Koučing žiakov a učiteľov
   • FUTURUM Košice
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 2. 3. 2024