Navigácia

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Mapa

Utorok 23. 1. 2018

Vitajte na našej škole!

Kvalita našej skoly spočíva v neustále sa zvyšujúcej kvalite vyučovania. Bilingválne štúdium, povinný druhý cudzí jazyk, využívanie IKT foriem vyučovania, zahraniční lektori, nižší počet žiakov v triedach, zaujímavá ponuka mimoškolskej krúžkovej činnosti, zapojenie sa do projektov... je ta správna voľba, ktorú si zvolili naši študenti. Ako absolventi sú potom pripravení na ďalší odborný i osobný rast v budúcnosti.

 

Štatistika

Počet návštev: 1677338

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Naše motto: "Budúcnosť patrí tým, ktorí vedia myslieť dopredu."

 

 

Novinky

 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z anglického jazyka pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2018/2019 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – bilingválne štúdium. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 27. 3. 2018. Prípravný kurz sa uskutoční v dňoch 3. 3., 10. 3., 17. 3. a 23.3. 2018 (sobota) vždy od 08:00 do 13:00hod. pod vedením vyučujúcich anglického jazyka.

  Do kurzu je možné sa prihlásiť mailom na adresu skola@sgfuturum.sk, telefonicky na čísle 0918 325 444 alebo zaslaním prihlášky do prípravného kurzu na adresu školy (prihlášky sú dostupné na recepcii školy).

 • Vážení výchovní poradcovia ZŠ, milí ôsmaci a deviataci, vážení rodičia.

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.12.2017 od 15:00 cca do 19:00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM.

  V rámci tohto dňa budete našimi hosťami. Radi vám ukážeme školské priestory, pripravili sme pre vás možnosť podrobne sa oboznámiť s priebehom a obsahom štúdia v sekcii anglického jazyka, sekcii cudzích jazykov, prírodovednej sekcii, sekcii matematiky, sekcii informatiky, sekcii debatného klubu a v sekcii vzdelávania a výchovného poradenstva. Vo všetkých sekciách sa vám budú venovať profesionáli – učitelia Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne - ktorí Vám radi predstavia štúdium na škole, jeho obsah, výkonové štandardy a cieľové požiadavky po predmetových skupinách a fundovane odpovedia na všetky vaše otázky. Pre záujemcov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória – biologické, chemické aj fyzikálne laboratórium. Návštevníci si budú môcť vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie, či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Okrem toho sme pripravili zaujímavé možnosti vyskúšať si s našim IT špecialistom prácu programátora a pokúsiť sa vytvoriť vlastný funkčný program, napr. naprogramovať robota. Budete mať možnosť sa zapojiť do diskusie o závažných spoločenských témach v našom debatnom krúžku, či skúsiť si vyriešiť zopár zaujímavých matematických úloh v sekcii matematik

 • 28. 10. 2017

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov ZŠ a vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby - TOV“,

  ktorý sa bude konať od 6. 11.  – 10. 11. 2017.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu a to každý deň od 8.00 do 12.00 hod. Na základe pozitívnych ohlasov sme  pre vás opäť pripravili možnosť vyskúšať si „Prijímačky na nečisto“ v piatok 10. 11. 2017. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 8. 11. 2017 chemické laboratórium a  9.11.2017 biologické laboratórium.  Okrem toho sme pripravili zaujímavé stretnutie s IT špecialistami 8.11. a 9.11.2017, kde  vám umožníme vyskúšať si vytvorenie vlastnej internetovej stránky. Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 alebo 032/2858007 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

 • Dňa 26. októbra 2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 3. ročníkov (III.A-1, III.A-2 trieda) s triednou učiteľkou. Na stretnutí sa budú preberať okrem klasifikácie žiakov aj záležitosti ohľadom stužkovej slávnosti. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

 • Súkromné gymnázium FUTURUM sa zapojilo do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym potrebám trhu práce. Nasledoval výber škôl, kde sme boli vybratí ako jedna z 30 stredných škôl na Slovensku, a ako jediné gymnázium v Trenčianskom kraji, ktoré získava v rámci projektu vybavenie IT ScienceLabom.

 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, ponúka od školského roka 2018/2019 unikátne vzdelávanie v štvorročnom študijnom odbore 7902 J – gymnázium so zameraním na IT.  Štúdium je určené pre absolventov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí majú záujem sa vzdelávať v oblasti informatiky. Škola  vypracovala inovovaný školský vzdelávací program, ktorým sa zásadne posilňuje IT vzdelávanie a výučba informatiky. V zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu bola do učebného plánu zaradená výučba nových predmetov, ktoré nie sú súčasťou štandardného rámcového plánu Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie – databázové systémy, počítačové siete, objektovo orientované programovanie a počítačová grafika.  

 • Dňa 23. októbra 2017 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 5. ročníkov (V.A, V.B, V.C trieda) s koordinátorom maturitných skúšok 2018. Na stretnutí sa bude preberať aj možnosť spojenia maturitnej a štátnej skúšky z anglického jazyka. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

   

 • O našej školskej exkurzii v Petrohrade sa píše aj v článku kultúrno-informačného časopisu Ruskej národnostnej menšiny na Slovensku!

 • Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás týmto dovoľuje pozvať na Týždeň otvorenej výučby - TOV, ktorý sa bude konať od 5. – 9. 6. 2017  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, pred druhým kolom prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočnia 20. 6. 2017.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Umožníme vám navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 9.6.2017 ponúkame možnosť otestovať vašu úroveň anglického jazyka v „Prijímačkách na nečisto“. A nielen to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V stredu 7. 6. 2017 chemické laboratórium a vo štvrtok 8.6.2017 biologické laboratórium. Záujemcovia si môžu vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 8. 6.2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našim učiteľom informatiky. Pod jeho vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

 • Organizácia podporujúca slovensko - ruskú spoluprácu  Ruská asociácia – „Berega“,  Trenčín a Súkromné gymnazium FUTURUM, Trenčín sa už druhý rok zapájajú do medzinárodného projektu Totálny diktát. Organizátorom akcie je fond Totálny diktát z mesta Novosibirsk a chod akcie je zabezpečovaný dobrovoľníkmi a aktivistami. Na Slovensku tento projekt veľmi aktívne podporuje Ruské centrum vedy a kultúry v  Bratislave a tiež Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

   Text diktátu píše každý rok špeciálne pre tento projekt iný známy ruský spisovateľ. Zúčastniť sa môže každý, kto vie písať v azbuke a samozrejme rozumie po rusky. 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria