Elektronická prihláška

Navigácia

 • Pozvánka pre záujemcov o štúdium a ich rodičov na online prezentáciu školy

  Pozvánka pre záujemcov o štúdium a ich rodičov na online prezentáciu školy

  Vzhľadom na momentálnu situáciu pozývame záujemcov o štúdium na našej škole na online prezentáciu školy s riaditeľom školy Mgr. Martinom Žiškom.

  Témy online prezentácie:

  - predstavenie Školského vzdelávacieho programu a učebného plánu

  - predstavenie študijných odborov: bilingválne 5-ročné gymnázium, 4-ročné gymnázium – IT odbor

  - postup podávania prihlášok

  - kritériá prijímacích skúšok

  - prípravné kurzy na prijímacie pohovory

  - predstavenie aktivít a projektov školy

  - diskusia

  Termín: 11. november 2020 od 17:00 hod.

  Stretnutie sa bude konať prostredníctvom aplikácie CiscoWEBEXmeeting. Prosíme záujemcov, aby poslali vopred e-mail na adresu mzizka@sgfuturum.sk Po zaslaní mailu budú záujemcom poslané podrobné inštrukcie. Pripojiť sa k aplikácii je možné prostredníctvom aplikácie na smartfóne alebo tablete alebo pomocou internetového prehliadača na počítači.

 • Mimoriadny oznam - prerušenie prezenčnej formy vyučovania od 12.10.2020

  Krízový štáb SR nariaďuje od pondelka 12.10.2020 na všetkých typoch stredných škôl prerušenie prezenčnej výučby a jej prechod na dištančnú. Nariadenie platí do odvolania.

 • Pokyny pre rodičov a žiakov – organizácia výučby do 30.9.2020

  Pokyny pre rodičov a žiakov – organizácia výučby do 30.9.2020

  Milí rodičia a žiaci,

  všetky dôležité informácie ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 2.9.2020 - 30.9.2020 nájdete tu 

  Žiaci sú povinní po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu), odovzdať triednemu učiteľovi podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnené prezenčné vzdelávanie.

  Prílohy:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

   

 • Doplňujúce informácie k organizácii školského roku od 3. septembra 2020

  Doplňujúce informácie k organizácii školského roku od 3. septembra 2020

  1. Ranný filter – žiaci prechádzajú ranným filtrom každé ráno. Vchod do školy sa otvára o 7:55 a zatvára 8:10. Ak žiak príde neskôr (alebo na druhú hodinu) prechádza cez vrátnicu a meranie teploty mu bude vykonané na recepcii školy.

   

  2. Zmena zvonenia – od 3. septembra:

  Hodina                 od          do

  0. hodina             7:25       8:10

  1. hodina             8:15       9:00

  2. hodina             9:10       9:55

  3. hodina             10:05     10:50

  4. hodina             11:00     11:45

  5. hodina             11:55     12:40

  6. hodina             13:10     13:55

  7. hodina             14:00     14:45

  8. hodina             14:50     15:35

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

  Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje, že k 15.6.2020 ukončuje prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021. Oznamujeme, že druhé kolo prijímacieho konania sa na našej škole neuskutoční.

 • Počet obsadených a voľných miest k 5. júnu 2020 do prvého ročníka školského roku 2020/2021

  Počet obsadených a voľných miest k 5. júnu 2020 do prvého ročníka školského roku 2020/2021
 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka bilingválneho odboru pre školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom súbore.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka IT odboru pre školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom súbore.

 • Prihlášky na štúdium

  Prihlášky na štúdium

  Milí uchádzači o štúdium, svoje prihlášky na štúdium v elektronickej forme je možné zasielať na e-mailovú adresu školy: skola@sgfuturum.sk alebo poštou na adresu školy: Kožušnícka 71/2, 91105 Trenčín.

 • Prijímacie konanie

  Prijímacie konanie

  Milí uchádzači o štúdium!

  Súkromné gymnázium FUTURUM zverejňuje nové kritéria pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021. Všetky informácie sa dozviete v sekcii Prijímacie konanie bilingvál alebo Prijímacie konanie IT, podľa toho o ktorý študijný odbor máte záujem.

  Súčasťou prijímacích kritérií je aj zaslanie motivačného listu na tému: Prečo si si vybral štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM?

  Prajeme veľa šťastia a dúfame, že sa uvidíme v septembri.

 • Aktuálne opatrenia ministerstva školstva

  Aktuálne opatrenia ministerstva školstva

  Minister školstva Branislav Grohling vydal opatrenie na základe ktorého budú všetky školy na území SR zatvorené až do odvolania. Celé znenie opatrenia si môžete pozrieť v priloženom linku.

 • Oznam - Prijímacie pohovory

  Oznam - Prijímacie pohovory

  Vzhľadom na prerušenie výučby a v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa ruší pôvodný termín prijímacích pohovorov (24. marec 2020) do päťročného bilingválneho odboru. O určení náhradného termínu prijímacích pohovorov vás budeme ihneď informovať.

 • Oznam pre študentov prihlásených na zájazd To NAJ z Holandska.

  Oznam pre študentov prihlásených na zájazd To NAJ z Holandska.

  V spolupráci s CK Gadtours a hotelom v Holandsku sa nám podarilo plánovaný aprílový zájazd preložiť na jeseň a to v termíne 15.-19. november 2020. 

  Do programu sme zároveň doplnili vstup do brúsiarne diamantov a predĺžili pobyt v Amsterdame, nakoľko vzhľadom na dané ročné obdobie budú kvetinové záhrady v Keukenhofe uzavreté. Zároveň odkladáme zájazd do Španielska na kalendárny rok 2021.

 • Rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR

  Rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe nebezpečenstva vyplývajúceho zo šírenia nákazy novým koronavírusom COVID-19 vydalo usmernenie, ktoré prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane. Vyučovanie naďalej bude prebiehať formou zadaní cez elektronické prostredia.

  Celé znenie usmernenia si môžete pozrieť v priloženom linku.

 • Prípravné kurzy na bilingválne štúdium - zrušenie 2 termínov

  Prípravné kurzy na bilingválne štúdium - zrušenie 2 termínov

  Oznamujeme žiakom, ktorí navštevujú prípravné kurzy na bilingválne štúdium, že kurzy, ktoré sa mali konať 14. a 21. marca 2020 sa rušia z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19. Budú určené náhradné termíny v závislosti od termínu prijímacích pohovorov, ktoré sa nebudú konať v plánovanom termíne (24. marec). Žiadame prihlásených žiakov, aby sledovali aktuálne informácie na našej webovej stránke.

 • Mimoriadny oznam! Zmena obdobia + stravovanie

  Mimoriadny oznam! Zmena obdobia + stravovanie

  Oznamujeme rodičom, žiakom a učiteľom školy, že na základe príkazu predsedu TSK prerušuje SG FUTURUM výchovno-vzdelávací proces a to v období od 10.3.2020 vrátane do 13.3.2020 vrátane. Takisto oznamujeme, že zo stravovania sú všetci žiaci do konca týždňa odhlásení. O následných krokoch po zasadnutiach krízového štábu vás budeme bezodkladne informovať.

 • Prípravné kurzy pred prijímačkami na štúdium so zameraním na IT.

  Prípravné kurzy pred prijímačkami na štúdium so zameraním na IT.

  Súkromné gymnázium FUTURUM organizuje prípravný kurz zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pred prijímacími pohovormi na štúdium so zameraním na IT pre školský rok 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v ľavom menu v sekcii "Prípravné kurzy - IT".

 • Prípravné kurzy pred prijímačkami na bilingválne štúdium - prvé stretnutie

  Prípravné kurzy pred prijímačkami na bilingválne štúdium - prvé stretnutie

  Prvá časť prípravného kurzu z anglického jazyka pred prijímacími pohovormi na bilingválne štúdium sa bude konať v sobotu 29. februára 2020 od 8.00 hod. do približne 12.30 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici č. 2. v Trenčíne. Registrácia účastníkov kurzu bude prebiehať od 7.30 na recepcii na 2. poschodí.

  Na kurz si účastníci prinesú písacie potreby, zošit a doklad o zaplatení poplatku za kurz.

  Ďalšie kurzy budú prebiehať v rovnakom čase v termínoch 7. marec, 14. marec a 21. marec 2020.

 • Prípravné kurzy pred prijímačkami na bilingválne štúdium

  Prípravné kurzy pred prijímačkami na bilingválne štúdium

  Súkromné gymnázium FUTURUM organizuje prípravný kurz z anglického jazyka pred prijímacími pohovormi na bilingválne štúdium pre školský rok 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v ľavom menu v sekcii "Prípravné kurzy - bilingvál".

 • Spoznaj FUTURUM s Lukeom Cooperom

  Spoznaj FUTURUM s Lukeom Cooperom

  Pozývame vás na našu aktuálnu akciu “Spoznaj FUTURUM s Lukeom Cooperom”, kde vám Luke (náš anglický lektor) v príjemnej atmosfére pri čaji porozpráva o tom, ako to na našej škole chodí, aké metódy výučby anglického jazyka používa, čo je potrebné vedieť na maturitnú skúšku na úrovni C1, ale aj ako vyzerá bežný deň študenta na našej škole. Tiež vám rád odpovie na všetky vaše otázky ohľadom školy a štúdia anglického jazyka na našej škole. Príďte a spoznajte našu školu, ktorá môže byť onedlho aj vašou.

  Tešíme sa na vás.

  Termín: streda, 22. január od 15.00

  Miesto: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín

  Udalosť je prioritne určená pre záujemcov o štúdium bilingválneho odboru. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Na udalosť nie je potrebné sa vopred registrovať. Registrácia účastníkov bude od 14.30 na recepcii školy na 2. poschodí.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria