Elektronická prihláška

Navigácia

 • FUTURUM Fresh Talk

  FUTURUM Fresh Talk

  Pripoj sa k nášmu Fresh Talku aj TY a zisti o tvojej budúcej škole všetky informácie, ktoré potrebuješ.

   

  Náš prvý spoločný Fresh Talk začína 18.01.2022 o 17:00 hod.

  #FreshTalk

   

  Fresh Talk No.1

  (18.01.2022, 17:00 hod.)

   

  -  FreshTalk o prírodných vedách, pokusoch,

     labákoch a výbuchoch

  -  informácie budú hlavne o matike, fyzike,

     chémii a ich netradičnej výučbe pretože   

     prírodné vedy u nás nie sú žiadna nuda.

   

  Forma prihlásenia: 

  V uvedenom termíne kliknite na tento odkaz a budete priamo pripojený na Futurum Fresh Talk prírodných vied:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ3NzU2MWMtNDM5NS00OWIyLThkY2ItMDg2MzJlYjhmYzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260c3d914-d69b-4671-b0b0-0cd70a20760a%22%2c%22Oid%22%3a%22aa697259-3c15-4ff9-adcb-11339d777136%22%7d

   

  Fresh Talk No.2

  (19.01.2022, 17:00 hod.)

   

  -  týmto FreshTalkom Ťa prevedie

     naša super angličtinárka  p. Plintová

  -  čakajú ťa informácie o jazyku, bez ktorého

      sa vo svete nepohneš a tým je angličtina.

      Akou formou vyučujeme, naše predmety

      v AJ, koľko hodín týždenne a mnoho iných

      užitočných informácií.  

   

  Forma prihlásenia:

  V uvedenom termíne kliknite na tento odkaz a budete priamo pripojený na Futurum Fresh Talk English:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU4MzkwN2QtZDBhZS00NzAyLWJkZmItMTFjOTk5OGEwNmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260c3d914-d69b-4671-b0b0-0cd70a20760a%22%2c%22Oid%22%3a%2202f45bd8-fd37-4ad6-85bc-83d3d961bc66%22%7d

    

  Fresh Talk No.3

  (20.01.2022, 17:00 hod.)

   

  -  FreshTalk o našom špičkovom IT odbore,  

      ktorý nemá páru široko ďaleko

  -  nauč sa programovať, designovať, vytvárať

     svoj vlastný IT svet s našimi špecialistami

   

  Forma prihlásenia: 

  V uvedenom termíne kliknite na tento odkaz a budete priamo pripojený na Futurum Fresh Talk IT odboru:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYyZTQ4MGMtYWQyOS00MGRmLWIyYzEtMWNjMWNmMDI2ZGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260c3d914-d69b-4671-b0b0-0cd70a20760a%22%2c%22Oid%22%3a%22d3305023-1bc0-4019-a525-5f0e03f1dfa8%22%7d

   

  Tešíme sa na Teba! ;)

 • Deň otvorených dverí s riaditeľom školy

  Deň otvorených dverí s riaditeľom školy

  Vzhľadom na momentálnu situáciu pozývame záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí s riaditeľom školy Mgr. Martinom Žiškom.

  Témy:

  - predstavenie Školského vzdelávacieho programu a učebného plánu

  - predstavenie študijných odborov: bilingválne 5-ročné gymnázium, 4-ročné gymnázium – IT odbor

  - postup podávania prihlášok

  - kritériá prijímacích skúšok

  - prípravné kurzy na prijímacie pohovory

  - predstavenie aktivít a projektov školy

  - diskusia

  Termín: 11. januára 2022 od 17:00 hod.

  Stretnutie sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. Prosíme záujemcov, aby poslali e-mail na adresu mzizka@sgfuturum.sk Po zaslaní mailu budú záujemcom poslaná pozvánka na stretnutie. Pripojiť sa k aplikácii je možné prostredníctvom aplikácie na smartfóne alebo pomocou internetového prehliadača na počítači.

   

 • Prijímačky nanečisto

  Prijímačky nanečisto

  Nevieš ako si na tom so svojou angličtinou? Tvrdíš, že po anglicky ani nevieš? Chceš si otestovať svoje vedomosti a nič ťa to nebude stáť? Tak máme pre Teba "Prijímačky nanečisto" z anglického jazyka pre prijímacie pohovory na náš bilingválny odbor.


  Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našom bilingválnom odbore, aby sa zúčastnili tohto „cvičného“ testu z anglického jazyka pre prijímacie pohovory na bilingválny odbor. Záujemcovia si budú mať možnosť vypracovať test z anglického jazyka a spolu s kvalifikovaným pedagógom ho aj okamžite vyhodnotiť, a tak sa lepšie pripraviť na prijímacie pohovory.


  Prijímačky nanečisto budú prebiehať online.


  Termín: 27. októbra 2021 od 16:00 hod.


  V prípade Vášho záujmu sa prihlasujte mailom na tajomnickaszs@sgfuturum.sk najneskôr do 26. októbra do 22:00.  Následne Vám budú poslané informácie o prihlásení.

 • Zoznam otvorených krúžkov

  Zoznam otvorených krúžkov

  Október je v školskom roku tradične spojený so spustením záujmovej činnosti, teda krúžkov. V priebehu septembra ste sa mohli na niektorý z nich prihlásiť. Zoznam všetkých otvorených krúžkov nájdete v hornej lište "Krúžky".

 • FUTURUM e-Xtra classes

  FUTURUM e-Xtra classes

  Milí rodičia, študenti

  Novinkou v šk. roku 2021/22 pre študentov našej školy  je ponuka

   

  FUTURUM e-Xtra classes - buď e-Xtra a zdokonaľuj sa aj v tom, čo ťa (ne)baví

   

  Od novembra naša škola ponúka možnosť zlepšiť sa aj v predmetoch, ktoré ti „nesadli“.

  Vyber si z nasledovnej ponuky, zapíš sa do zoznamu na recepcii alebo sa prihlás elektronicky a začni na sebe pracovať.

  Výuka bude prebiehať v popoludňajších hodinách.

   Sú určené pre študentov, ktorí sa chcú zlepšiť v rôznych predmetoch. V prípade nevhodnej epidemickej situácie budú

  e- Xtra classes prebiehať online formu výučby cez MS Teams.

   

  Všetky dôležité informácie o FUTURUM e-Xtra classes, ako je ponuka kurzov, spôsob prihlásenia a platby nájdeš po kliknutí na nasledovný odkaz tu.

 • Prípravný kurz anglického jazyka pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2022/2023

  Prípravný kurz anglického jazyka pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2022/2023

  Milí uchádzači o štúdium. Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín, organizuje prípravný kurz anglického jazyka pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2022/2023 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – bilingválne štúdium.

  Všetky dôležité informácie o kurze nájdete v ľavom menu "Prípravné kurzy - bilingvál", alebo po kliknutí tu

 • Zahájenie školského roka 2021/2022

  Zahájenie školského roka 2021/2022

  Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 10:00 hod.  v učebniach jednotlivých tried. Škola bude otvorená od 9:40 hod.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína 3. septembra 2021.

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiak odovzdá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom.

  Viac informácií o organizácii školského roka boli žiakom a rodičom poslané prostredníctvom edupage (žiakom prvého ročníka na mail). Ak ste správu nedostali, kontaktujte školu na mzizka@sgfuturum.sk

  Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy)

 • Antigénové samotesty - zisťovanie záujmu rodičov

  Antigénové samotesty - zisťovanie záujmu rodičov

  Vážení rodičia, 

  prostredníctvom školského Edupage (2.-5. ročník) a mailom (1. ročník)  Vám boli zaslané informácie o možnosti získať sadu antigénových samotestov. Ak Vám správa nebola doručená, prosím, kontaktujte školu na mzizka@sgfuturum.sk najneskôr do 25.8.2021. 

  Mgr. Martin Žiška - riaditeľ školy

 • Potvrdzovanie preukážok a iných tlačív

  Potvrdzovanie preukážok a iných tlačív

  Milí študenti, 

  potvrdzovanie preukážok a iných tlačív, resp. potvrdenia o návšteve školy môžete získať na recepcii školy od 16. augusta do 31. augusta v pracovné dni od 8:00 do 14:00. 

  Elektronické potvrdenie môžete nájsť na edupage. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1627/u218/u1640

  Scan potvrdenia Vám môžeme zaslať na mailovú adresu - žiadosti píšte na mzizka@sgfuturum.sk

  Mgr. Martin Žiška - riaditeľ školy

 • Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/22 - 2. kolo - 22.6.2021

  Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/22 - 2. kolo - 22.6.2021

  Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/2022 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - 2.kolo nájdete tu.

 • Online prípravné kurzy na IT odbor z matematiky – 2. kolo

  Online prípravné kurzy na IT odbor z matematiky – 2. kolo

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z matematiky pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2021/2022 pre žiakov 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT). Prípravný kurz je v rozsahu 10 vyučovacích hodín.

  Prípravný kurz sa uskutoční vždy od 09:00 do 13:00 hod prostredníctvom online platformy WEBEX.

   

  Termíny kurzov:

  12. jún - matematika

  19. jún  - matematika

   

  Pri nenaplnení dostatočného počtu záujemcov (min. 5) sa kurz neuskutoční a poplatok bude záujemcom vrátený. 

   

  Cena a spôsob platby: 30€ (Cena za jednu hodinu sú 3 eurá)

     - IBAN SK40 1100 0000 0029 2487 8226

     - do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta

   Spôsob prihlásenia:    

  -  zaslaním emailu na skola@sgfuturum.sk

  -  do predmetu emailu uvediete Prihláška PK IT/Meno Priezvisko žiaka      

  -  do prílohy emailu, prosím, zašlite potvrdenie o zaplatení kurzu

  - pred prvým kurzom Vám budú zaslané pokyny ku kurzom

  - na kurz je možné sa prihlásiť najneskôr do 10. júna 2021

 • Druhé kolo prijímacích skúšok na IT odbor

  Druhé kolo prijímacích skúšok na IT odbor

  Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že bude organizovať druhé kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 na odbor:

  7902 J - gymnázium (IT odbor)

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať utorok 22. júna 2021 o 9.00 hod. v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, Školská 66 v Trenčíne.

  Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania môžu uchádzači posielať prostredníctvom platformy Edupage, poštou na adresu školy Súkromné gymnázium Futurum, Školská 66, 911 05 Trenčín, najneskôr do 15.6.2021.

  Všetky potrebné informácie o prijímacích skúškach a kritériá prijímacích skúšok môžete nájsť v ľavom menu v časti štúdium, alebo po kliknutí na nasledovný odkaz tu.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0918 325 444, alebo emailom na mzizka@sgfuturum.sk. 

  Počet voľných miest: 2

 • Výsledky prijímacích pohovorov - bilingválny odbor

  Výsledky prijímacích pohovorov - bilingválny odbor

  Milí uchádzači, výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/2022 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium nájdete tu.

 • Výsledky prijímacích pohovorov - IT odbor

  Výsledky prijímacích pohovorov - IT odbor

  Milí uchádzači, výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2021/2022 - odbor 7902 J gymnázium (IT odbor) nájdete tu.

 • Organizácia prijímacích pohovorov na Súkromné gymnázium FUTURUM – aktualizácia pre 10. a 12. máj

  Organizácia prijímacích pohovorov na Súkromné gymnázium FUTURUM – aktualizácia pre 10. a 12. máj

  Oznamujeme záujemcom o štúdium, že nakoľko okres Trenčín je od 10. mája v červenej farbe podľa COVID-automatu, nevyžaduje sa pri prijímacích skúškach preukazovanie sa žiakov negatívnym testom na COVID-19. Ostatné pokyny zostávajú v platnosti.

 • Organizácia prijímacích pohovorov na Súkromné gymnázium FUTURUM

  Organizácia prijímacích pohovorov na Súkromné gymnázium FUTURUM

  Vážení záujemcovia o štúdium, všetky dôležité pokyny k prijímacím pohovorom nájdete v nasledujúcom odkaze.

 • Oznam pre záujemcov o štúdium

  Oznam pre záujemcov o štúdium

  Vážení záujemcovia o štúdium, dnes, 21. apríla 2021 sme elektronicky (edupage, mail) odoslali pokyny a pozvánky na prijímacie pohovory na našej škole zákonným zástupcom prihlásených žiakov. Prosím Vás, aby ste nás kontaktovali v prípade, že Vám uvedené materiály neboli doručené na edupage alebo mail. Kontakt: mzizka@sgfuturum.sk, tel.: 0918 325 444.

 • Kritériá prijímacích skúšok

  Kritériá prijímacích skúšok

  Milí uchádzači o štúdium, všetky potrebné informácie týkajúce sa priebehu prijímacích skúšok nájdete na stránke školy po rozkliknutí ľavého menu - Štúdium v časti Kritériá prijatia gymnázium-bilingválne štúdium, resp. gymnázium (IT odbor). Súčasťou kritérií je aj šablóna motivačného listu, ktorá je dostupná na stiahnutie.

 • IT Fresh Talk už 2. marca o 17.00 hod.

  IT Fresh Talk už 2. marca o 17.00 hod.

  Tento FreshTalk bude o našom špičkovom IT odbore, ktorý nemá páru široko ďaleko.

  Zisti o našom IT odbore všetky informácie, odpovieme ti na otázku prečo práve na Future študovať IT odbor a  na všetky iné otázky, ktoré ťa zaujímajú.

   

  Forma prihlásenia:

  Zaslaním mailu na  zahoranska@gmail.com 

   

  Obdržíš spätný mail s odkazom, na ktorý 02. marca klikneš a si vo Fresh Talku.

  Prosíme Ťa, aby si sa prihlásil v čase 16:45 hod. a vyhol sa akýmkoľvek technickým problémom, oficiálny začiatok bude o 17.00 hodine.

   

  Tešíme sa na Teba!

 • Prípravné kurzy na IT odbor

  Prípravné kurzy na IT odbor

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2021/2022. Kurz je určený pre žiakov 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT). Pre bližšie informácie kliknite na ľavé menu: Prípravné kurzy IT, alebo tu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Školská 66, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria