Elektronická prihláška

Navigácia

Prípravné kurzy - Bilingvál

Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín, organizuje 5-týždňový prípravný kurz anglického jazyka pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2022/2023 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – bilingválne štúdium.

Rozsah:          22 vyučovacích hodín

Čas:                 každú stredu 

Vyučujúci:      Martina Kročitá, MBA

                         Peter Kročitý, PhD., MBA        

Termíny:        

 

9.2. 2022        16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny

16.2. 2022      16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny

23.2. 2022      16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny

2.3. 2022        16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny

23.3. 2022      16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny        

30.3. 2022      16:00 - 18:30 hod.          3 vyučovacie hodiny

6.4. 2022         16:00 - 17:30 hod.          2 vyučovacie hodiny

27.4. 2022       16:00 - 17:30 hod.          2 vyučovacie hodiny

 

 

Platforma:      prezenčne/ MS Teams (v prípade nepriaznivej situácie)

Materiály:       vždy vopred zasielané na email študenta/rodiča

Požiadavky v prípade nepriaznivej epidemickej  situácie: stabilné počítačové pripojenie k internetu v čase stretnutí (mobilné pripojenie nie je vhodné)              

 

Obsah:            

Celkové zhrnutie učiva základnej školy s dôrazom na:

 • Gramatiku (prítomný čas jednoduchý, priebehový, predprítomný čas jednoduchý, minulý čas jednoduchý, priebehový, budúci čas jednoduchý, podmienkové vety 0 a 1) + doplňovacie cvičenia, tvorba viet, preklady viet, korekcia viet a pod.
 • Slovnú zásobu (rôzne témy) – preklady, hra so slovíčkami, tvorba viet
 • Počúvanie - zaujímavé listeningy z anglického prostredia, otázky s výberom odpovedí, doplňovacie cvičenia a informácií z vypočutého textu a pod
 • Čítanie – otázky s výberom odpovedí, pravda/nepravda, doplňovacie informácie
 • Rozprávanie – rôzne témy konverzácií, tvorba dialógov, dialóg s vyučujúcim na danú tému a pod.
 • Cvičný prijímací test, ktorý dostatočne preverí tvoje získané vedomosti
 • Písanie motivačného listu

 

Cena a spôsob platby: 88 (Cena za jednu hodinu sú 4 eurá)

                                             IBAN SK40 1100 0000 0029 2487 8226

- do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta

 

Spôsob prihlásenia:    

zaslaním emailu na skola@sgfuturum.sk

-  do predmetu emailu uvediete Prihláška PK /Meno Priezvisko       

-  do prílohy emailu, prosím, priložte potvrdenie o zaplatení kurzu

- termín uzavretia prihlášok do 31.1.2022

- v termíne od 7. 2. do 9.2. 2022 vám budú zaslané inštrukcie samotného

  internetového pripojenia kurzu alebo prezenčnej formy kurzu (ak to   

  situácia umožní)    

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Školská 66, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria