Navigácia

Maturitné skúšky 2017

Nadpis

Účastníci: žiaci 4. a 5. ročníka 

Miesto konania: 2. poschodie SG FUTURUM 

 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

Riadny termín:

14. marec 2017 - EČ a PFIČ zo Slovenského jazyka a literatúry

15. marec 2017 - EČ a PFIČ z Anglického jazyka, úroveň C1 

16. marec 2017 - EČ z Matematiky 

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 4. – 7. apríla 2017.

 

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 5. – 8. septembra 2017.

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

5. ročník 

29. máj 2017 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Anglický jazyk, Biológia, Občianska náuka, Umenie a kultúra

30. máj 2017 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Anglický jazyk, Dejepis, Chémia, Informatika

31. máj 2017 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Fyzika, Nemecký jazyk - úroveň B1, Ruský jazyk - úroveň B1, Slovenský jazyk a literatúra, Geografia, Matematika 

 

4. ročník 

26. - 27. jún 2017 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra

 

Koordinátor MS 2017: Mgr. Tatiana Vančová 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria