Elektronická prihláška

Navigácia

2 % z vašich daní

Ďakujeme Vám!

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SG FUTURUM!

Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% (3%) svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a zároveň vyzvali, aby ste prispeli 2% (3%) zo svojich daní za rok 2017 a tým pomohli zlepšiť kvalitu vzdelávania v Súkromnej základnej škole FUTURUM.

Bližšie informácie ako poukázať 2%:

1.      Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 
3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

4.      Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

5.      Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

6.      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

7.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

8.      ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

9.      Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

10.  Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

 

Údaje prijímateľa:

              

Vedecko-náučné centrum FUTURUM n.o.

právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby                                                      

IČO: 37923862 

Sídlo: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín

Bankový ústav: Tatra banka, a.s. 

Kód banky: 1100

IBAN: SK7111000000002621222078

 

Ďakujeme!

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria