Elektronická prihláška

Navigácia

Pripravujeme pre Vás

 

Plán práce október 2017

Aktivita / dátum

X.

Plní

Poznámka

Týždenná koordinačná porada

X

RŠ, učitelia

každý pondelok 08:00

Mesačná plánovacia porada

24.

 

RŠ, učitelia

Koordinačná porada k marketingu

5., 26.

Chlapík + určení

Trenčín,  Košice

Účelové cvičenie I. druhý ročník

20.

Horňák, Chlapík

 

Účelové cvičenie I. prvý ročník

23.

Horňák, Chlapík

 

Juvenes Translatores

X

Chlapík,  Cooper

 

Nábory na ZŠ

X

Chlapík + náborový tím

market. plán SGF

Porada na CPPPaP TN

11., 12.

Mušutová

 

Stredoškolák 2017

26.,27.

Mušutová, Chlapík

Expocenter TN

Triedne rodičovské združenie prvý ročník

5.

triedny učiteľ

 

Školský Halloween

27.

Motolová + triedni učitelia

 

Imatrikulácie

27.

triedni učitelia

1. + 3. ročník

Jesenné prázdniny

30. -31.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria