Elektronická prihláška

Navigácia

Príspevok na vzdelávanie

Nadpis

Ročný príspevok na vzdelávanie na školský rok 2021/2022 je potrebné uhrádzať na č. účtu:

2924878226/1100 v Tatrabanke, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 8226

Variabilný symbol:  má každý študent uvedený v zmluve

Popis platby: PRIEZVISKO A MENO ŽIAKA

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria