Elektronická prihláška

Navigácia

Maturitné skúšky 2022

Nadpis

EČ a PFIČ MS 2021:

15. marec 2022 – Slovenský jazyk a literatúra, 4. ročník

16. marec 2022 – Anglický jazyk - C1, 5. ročník

17. marec 2022 – Matematika, 5 ročník

ÚFIČ MS 2021:

máj 2022 – 5. ročník

jún 2022 – 4. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2022.

Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Záväzné prihlášky na MS – do 30. septembra 2021, zdravotne znevýhodnení žiaci so žiadosťou od zákonných zástupcov a s potvrdením z poradenského centra o zaradení do príslušnej skupiny


 Koordinátor MS: Mgr. Tatiana Vančová

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria