Elektronická prihláška

Navigácia

Maturitné skúšky 2021

Nadpis

EČ a PFIČ MS 2021:

16. marec 2021 – Slovenský jazyk a literatúra, 4. ročník

17. marec 2021 – Anglický jazyk - C1, 5. ročník

18. marec 2021 – Matematika, 5 ročník

ÚFIČ MS 2021:

Termín: 31. máj – 4. jún 2021 – 5. ročník

Termín: 21. – 22. jún 2021 – 4. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. 

 

Záväzné prihlášky na MS – do 30. septembra 2020, zdravotne znevýhodnení žiaci so žiadosťou od zákonných zástupcov a s potvrdením z poradenského centra o zaradení do príslušnej skupiny


 Koordinátor MS: Mgr. Tatiana Vančová

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria