Elektronická prihláška

Navigácia

Maturitné skúšky 2018

Nadpis

Účastníci: žiaci 4. a 5. ročníka 

Miesto konania: 2. poschodie SG FUTURUM 

 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

Riadny termín:

13. marec 2018 - EČ a PFIČ zo Slovenského jazyka a literatúry

14. marec 2018 - EČ a PFIČ z Anglického jazyka, úroveň C1 

15. marec 2018 - EČ z Matematiky 

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 10. – 13. apríla 2018.

 

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 4. – 7. septembra 2018.

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

5. ročník 

21. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Anglický jazyk C1 a B2, Biológia, Dejepis, Nemecký jazyk B1

22. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Anglický jazyk C1, Občianska náuka, Informatika, Chémia

23. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Fyzika, Ruský jazyk B1, Slovenský jazyk a literatúra, Geografia, Matematika, Umenie a kultúra 

 

4. ročník 

25. - 26. jún 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra

 

Koordinátor MS 2018: Mgr. Tatiana Vančová 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria