Elektronická prihláška

Navigácia

Prípravné kurzy - IT

Nadpis

Súkromné gymnázium FUTURUM, Školská 66, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2021/2022 pre žiakov 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT). Prípravný kurz je v rozsahu 20 vyučovacích hodín (10 hodín matematika, 10 hodín slovenský jazyk a literatúra).

Prípravný kurz sa uskutoční vždy od 09:00 do 13:00 hod. v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne alebo online (závisí podľa epidemiologickej situácie).

 

Termíny kurzov:

20. marec 2021 – Slovenský jazyk a literatúra

27. marec 2021 - Matematika

10. apríl 2021 - Slovenský jazyk a literatúra

17. apríl 2021 - Matematika

 

Cena a spôsob platby: 60€ (Cena za jednu hodinu sú 3 eurá)

   - IBAN SK40 1100 0000 0029 2487 8226

   - do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta

 Spôsob prihlásenia:    

-  zaslaním emailu na skola@sgfuturum.sk

-  do predmetu emailu uvediete Prihláška PK IT/Meno Priezvisko žiaka      

-  do prílohy emailu, prosím, zašlite potvrdenie o zaplatení kurzu

- pred prvým kurzom Vám budú zaslané pokyny ku kurzom

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria