Elektronická prihláška

Navigácia

Prípravné kurzy - IT

Nadpis

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pred prijímacími pohovormi pre školský rok 2019/2020 pre žiakov 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT). Prípravný kurz je v rozsahu 20 hodín (10 hodín matematika, 10 hodín slovenský jazyk a literatúra). Prijímacie pohovory sa uskutočnia 13. 5. a 16. 5. 2019.

Prípravný kurz sa uskutoční vždy od 08:00 do 13:00hod. v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne.

Termíny kurzov:

20. apríl

27. apríl

4. máj

11. máj

Do kurzu je možné sa prihlásiť mailom na adresu skola@sgfuturum.sk, telefonicky na čísle 0918 325 444 alebo zaslaním prihlášky do prípravného kurzu na adresu školy (prihlášky sú dostupné na recepcii školy).

Poplatok za kurz je 50€ (t.j. 20 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložte pri prvom stretnutí 20.4.2019. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 - p. Múdra-Šebíková.

V prípade, že počet záujemcov bude menší ako 15, kurz sa neuskutoční a poplatok bude vrátený v plnej výške.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria