Elektronická prihláška

Navigácia

Krúžky

Zoznam krúžkov otvorených v školskom roku 2021/2022:

Žurnalistický krúžok - Mgr. Bieliková Silvia

Francúzsky jazyk pre začiatočníkov - Mgr. Martin Žiška

Strojopis - písanie všetkými desiatimi - Mgr. Martin Žiška

Advanced Grammar - Mgr. Lenka Cooper

Príprava na prijímacie pohovory na vysoké školy - biológia - Mgr. Tatiana Vančová

Aj ty v IT pre všetky dievčatá - Ing. Mária Zahoranská

Rozširujúce kapitoly z matematiky - PaedDr. Dana Žatková, PhD.

DofE 1. - Mgr. Andrea Mušutová

DofE 2. - Mgr. Tatiana Vančová

Japonský jazyk - Mgr. Veronika Šištíková

Sociálno-psychologický krúžok - Mgr. Andrea Mušutová

Krúžok 3D tlače - Mgr. Jarier Wannous, PhD.

Krúžok fyziky - Mgr. Jarier Wannous, PhD.

 

Taktiež v prípade záujmu otvárame skupinové a individuálne kurzy:

Matematika pre 1. ročník - Martina Kročitá, MBA - skupinová forma

Matematika pre 2. ročník - Mgr. Lenka Majčíková - skupinová forma

Anglický jazyk pre 1. ročník - Ing. Peter Bočák - skupinová forma

Anglický jazyk pre 2. ročník - Ing. Peter Bočák - skupinová forma 

Anglický jazyk pre vyššie ročníky - Mgr. Veronika Šištíková - individálna forma

Anglická konverzácia pre všetky ročníky - Ing. Peter Bočák - individuálna forma

Fyzika pre vyššie ročníky - Mgr. Jarier Wannous, PhD. - individuálna forma

Chémia pre vyššie ročníky - Mgr. Dominika Špániková, MBA -  individuálna forma

Biológia pre vyššie ročníky - Mgr. Dominika Špániková, MBA - individuálna forma

Matematika pre vyššie ročníky - Ing. Mária Zahoranská - individálna forma

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria