Elektronická prihláška

Navigácia

Konzultačné hodiny pedagógov

Nadpis

Predmetová komisia matematiky a prírodovedných predmetov

RNDr. Tomáš Žatko, PhD.: pondelok (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Tatiana Vančová: streda (8.50 – 9.35 hod.)

Mgr. Pavel Vavro: utorok (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Katarína Motolová: utorok (8.50 – 9.35 hod.)

Mgr. Mária Bendová: štvrtok (14.30 – 15.15 hod.)

Mgr. JarrierWannous: pondelok (8.00 – 8.45 hod.)

Ing. Mária Zahoranská: štvrtok (8.50 – 9.35 hod.)

PaedDr. Dana Lengyelfalusyová: streda (11.25 – 12.10 hod.)

Ing. Radoslava Striežencová: pondelok (14.20 - 15.00 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: štvrtok (8.50 – 9.35 hod.)

PaedDr. Marianna Robotová: štvrtok (11.25 – 12.10 hod.)

 

 

Predmetová komisia anglického jazyka

Mgr. Lenka Cooper: streda (8.00 – 8.45 hod.)

Ing. Monika Plintová: pondelok (13.40 – 14.25 hod.)

Luke Cooper, BA: utorok (12.50 – 13.35 hod.)

StevenChristopherVogt, MA: štvrtok (8.50 – 10.25 hod.)

Martina Kročitá, MBA: pondelok (8.00 – 8.45 hod.)

Peter Kročitý, MBA, PhD.: pondelok (8.00 – 8.45 hod.)

Mgr. Matej Chlapík: pondelok (10.35 – 11.20 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: štvrtok (8.50 – 9.35 hod.)

 

Predmetová komisia predmetov výchovného zamerania

Mgr. Matej Chlapík: pondelok (10.35 – 11.20 hod.)

Ing. Mária Zahoranská: štvrtok (8.50 – 9.35 hod.)

Mgr. Katarína Motolová: piatok (8.50 – 9.35 hod.)

Mgr. Lucia Koštialiková: pondelok (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Lukáš Lengvarský: pondelok (10.25 – 11.20 hod.)

Ing. Radoslava Striežencová: pondelok (14.20 - 15.00 hod.)

 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka

Mgr. Edita Kňážková : pondelok (8.50 - 9.35 hod.)

Mgr. Anna Tisoňová : pondelok  (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Silvia Zverbíková : utorok  (8.50 – 9.35 hod.)

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných a humanitných predmetov

Mgr. Lenka Cooper: streda (8.00 – 8.45 hod.)

Mgr. Lucia Koštialiková: pondelok (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Katarína Motolová: piatok (8.50 – 9.35 hod.)

Mgr. Martin Žiška: štvrtok (11.25 – 12.10 hod.) ?

StevenChristopherVogt, MA: štvrtok (8.50 – 10.25 hod.)

Mgr. Silvia Zverbíková :    utorok  (8.50 – 9.35 hod.)

 

Predmetová komisia cudzích jazykov

Mgr. Dana Kišová: pondelok (8.00 – 8.45 hod.)

Mgr. Lucia Koštialiková: pondelok (9.40 – 10.25 hod.)

Bc. Erika Bieliková: štvrtok (8.50 – 9.35 hod.)

Natália Říhová: štvrtok (9.40 – 10.25 hod.)

Mgr. Michal Chvojka, PhD. : pondelok (11.25 – 12.10 hod.)

 

 

Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy): v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. po vopred dohodnutom termíne na telefónnom čísle 0918 325 444.

Mgr. Andrea Mušútová (výchovný poradca): v pracovných dňoch do 15.00 hod.

 

V prípade dohodnutia individuálneho konzultačného termínu prosím volajte na telefónne číslo recepcie školy: 032/2858007.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria