Elektronická prihláška

Navigácia

Konzultačné hodiny pedagógov

Nadpis

Predmetová komisia matematiky a prírodovedných predmetov

RNDr. Tomáš Žatko, PhD.: pondelok (9.00 – 9.45 hod.)

Mgr. Tatiana Vančová: pondelok (9.00 – 10.00 hod.)

Ing. Michal Prno: piatok (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Lenka Majčíková: štvrtok (13.10 – 13.55 hod.)

Mgr. Katarína Motolová: piatok (10.00 – 11.00 hod.)

Mgr. Mária Bendová: utorok (7.25 – 8.10 hod.)

Mgr. JarrierWannous: streda (10.05 – 10.50 hod.)

Ing. Mária Zahoranská: utorok (11.00 – 11.45 hod.)

PaedDr. Dana Lengyelfalusyová: utorok (13.10 – 13.55 hod.)

Mgr. Dominka Špániková: piatok (13.55 - 14.30 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: štvrtok (13.10 - 13.55 hod.)

Mgr. Margaréta Krecháčová: štvrtok (13.10 – 13.55 hod.)

 

Predmetová komisia anglického jazyka

Mgr. Lenka Cooper: utorok (10.05 – 10.55 hod.)

Ing. Monika Plintová: pondelok (13.10 – 13.55 hod.)

Luke Cooper, B.A.: štvrtok (10.05 – 10.55 hod.)

Ing. Peter Bočák: utorok (10.05 – 10.55 hod.)

Martina Kročitá, MBA: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Peter Kročitý, MBA, PhD.: pondelok (10.05 – 10.55 hod.)

Mgr. Matej Chlapík: piatok (8.10 – 8.55 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: štvrtok (13.10 – 13.55 hod.)

 

Predmetová komisia predmetov výchovného zamerania

Mgr. Matej Chlapík: piatok (8.10 – 8.55 hod.)

Mgr. Roman Ando: pondelok (11.00 – 12.00 hod.)

Mgr. Lenka Majčíková: štvrtok (13.10 – 13.55 hod.)

Mgr. Anna Šupáková: štvrtok (8.00 – 9.00 hod.)

Mgr. Barbora Mlynárová: štvrtok (10.05 - 10.55 hod.)

Ing. Erika Bieliková: utorok (8.15 – 9.00 hod.)

 

Predmetová komisia slovenského jazyka

Mgr. Anna Tisoňová : streda (13.10 - 14.00 hod.)

Mgr. Daniela Púdelová : pondelok  (9.10 – 9.55 hod.)

Mgr. Silvia Bieliková : streda  (13.10 – 14.00 hod.)

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných a humanitných predmetov

Mgr. Katarína Motolová: piatok (10.00 – 11.00 hod.)

Mgr. Lenka Cooper: utorok (10.05 - 10.55 hod.)

Mgr. Martin Žiška: uvedené nižšie

Ing. Peter Bočák: utorok (10.05 – 10.55 hod.)

Ing. Radoslava Striežencová: pondelok (13.00 - 14.00 hod.)

Mgr. Anna Tisoňová: streda (13.10 - 14.00 hod.)

Mgr. Silvia Bieliková : streda  (13.10 – 14.00 hod.)

 

Predmetová komisia cudzích jazykov

Mgr. Michal Chvojka, PhD.: streda (8.15 – 9.00 hod.)

Mgr. Daniela Púdelová : pondelok  (9.10 – 9.55 hod.)

Ing. Erika Bieliková: utorok (8.15 – 9.00 hod.)

Mgr. Barbora Mlynárová: štvrtok (10.05 - 10.55 hod.)

Mgr. Dana Kišová: piatok (9.10 - 9.55 hod.)

Mgr. Martin Žiška: uvedené nižšie

Natália Říhová: štvrtok (12.00 – 13.00 hod.)

 

 

Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy): v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. po vopred dohodnutom termíne na telefónnom čísle 0918 325 444.

Mgr. Andrea Mušútová (výchovný poradca): v utorok, stredu a piatok do 15.30 hod.

 

V prípade dohodnutia individuálneho konzultačného termínu prosím volajte na telefónne číslo recepcie školy: 032/2858007.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria