Elektronická prihláška

Navigácia

Konzultačné hodiny pedagógov

Nadpis

Predmetová komisia matematiky a prírodovedných predmetov

RNDr. Tomáš Žatko, PhD.: pondelok (9.00 – 9.45 hod.)

Mgr. Tatiana Vančová: utorok (10.05 – 10.50 hod.)

Ing. Michal Prno: piatok (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Lenka Majčíková: utorok (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Katarína Motolová: pondelok (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Mária Bendová: streda (13.10 – 13.55 hod.)

Mgr. Jarrier Wannous: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Ing. Mária Zahoranská: utorok (11.55 – 12.40 hod.)

PaedDr. Dana Žatková, PhD.: streda (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Dominka Špániková: piatok (13.55 - 14.30 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: streda (8.00 - 8.45 hod.)

Mgr. Margaréta Krecháčová: pondelok (13.10 – 13.55 hod.)

 

Predmetová komisia anglického jazyka

Mgr. Lenka Cooper: utorok (10.05 – 10.55 hod.)

Ing. Monika Plintová: pondelok (13.10 – 13.55 hod.)

Luke Cooper, B.A.: štvrtok (10.05 – 10.55 hod.)

Ing. Peter Bočák: utorok (10.05 – 10.55 hod.)

Martina Kročitá, MBA: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Peter Kročitý, MBA, PhD.: pondelok (10.05 – 10.55 hod.)

Mgr. Matej Chlapík: piatok (8.10 – 8.55 hod.)

Mgr. Veronika Šištíková: štvrtok (13.10 – 13.55 hod.)

 

Predmetová komisia predmetov výchovného zamerania

Mgr. Matej Chlapík: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Mgr. Roman Ando: utorok (9.10 – 9.55 hod.)

Mgr. Lenka Majčíková: utorok (11.00 – 11.45 hod.)

Mgr. Anna Šupáková: utorok (8.15 – 9.00 hod.)

Ing. Erika Bieliková: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

 

Predmetová komisia slovenského jazyka

Mgr. Anna Tisoňová : pondelok (11.00 - 11.45 hod.)

Mgr. Daniela Púdelová : piatok  (9.10 – 9.55 hod.)

Mgr. Silvia Bieliková : utorok  (9.10 – 9.55 hod.)

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných a humanitných predmetov

Mgr. Katarína Motolová: pondelok (11.00 – 11.40 hod.)

Mgr. Lenka Cooper: utorok (9.10 - 9.55 hod.)

Mgr. Martin Žiška: uvedené nižšie

Ing. Peter Bočák: streda (10.05 – 10.55 hod.)

Mgr. Katarína Plevová: utorok (13.10 - 13.55 hod.)

Mgr. Anna Tisoňová: pondelok (11.00 - 11.45 hod.)

Mgr. Silvia Bieliková : utorok  (9.10 – 9.55 hod.)

 

Predmetová komisia cudzích jazykov

Mgr. Michal Chvojka, PhD.: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Mgr. Daniela Púdelová : piatok  (9.10 – 9.55 hod.)

Ing. Erika Bieliková: pondelok (11.55 – 12.40 hod.)

Mgr. Dana Kišová: piatok (9.10 - 9.55 hod.)

Mgr. Martin Žiška: uvedené nižšie

Natália Říhová: streda (10.05 – 10.50 hod.)

 

 

Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy): v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. po vopred dohodnutom termíne na telefónnom čísle 0918 325 444.

Mgr. Andrea Mušútová (výchovný poradca): v utorok, stredu a piatok do 15.30 hod.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium FUTURUM
    Školská 66, 911 05 Trenčín
  • +421 x 918 325 444

Fotogaléria