Elektronická prihláška

Navigácia

 • Cvičný test na prijímacie pohovory na IT odbor

  Cvičný test na prijímacie pohovory na IT odbor

  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na IT odbore, aby sa zúčastnili „cvičných“ prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci budú mať možnosť vypracovať test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a spolu s učiteľom ho aj vyhodnotiť. Žiaci tak budú mať možnosť lepšie sa pripraviť na prijímacie pohovory na IT odbor.


  Cvičný test bude prebiehať online.


  Termín: 06. marec 2021 od 09:00 hod. - Slovenský jazyk a literatúra

               06. marec 2021 od 10.30 hod. - Matematika


  V prípade Vášho záujmu sa prihlasujte mailom na mzizka@sgfuturum.sk.  Následne Vám budú poslané informácie o prihlásení.

 • Zmena termínov pri podávaní prihlášok na strednú školu

  Zmena termínov pri podávaní prihlášok na strednú školu

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo k zmene termínov podávania prihlášok na stredné školy. Rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v školskom roku 2020/2021 v súvislosti s ochorením COVID-19.

  Aktualizované termíny podávania prihlášok spoločne s rozhodnutím ministerstva nájdete v ľavom menu - Štúdium v časti - Postup podávania prihlášok, alebo kliknite tu na prepojenie.

 • Oznam - Zmena termínu prípravných kurzov na bilingválny odbor

  Oznam - Zmena termínu prípravných kurzov na bilingválny odbor

  Milí záujemcovia o prípravné kurzy,

  oznamujeme Vám, že vzhľadom na zmenu termínu konania prijímacích pohovorov na bilingválny odbor, ktorý je posunutý na máj 2021, nastala zmena aj v termínoch prípravných kurzov nasledovne:

  13.2. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  27.2. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  13.3. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  27.3. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  10.4. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  24.4. - od 9:00 - 11:30 (3 vyučovacie hodiny)

  1.5.  - od 10:00 - 11:30 (2 vyučovacie hodiny)

   

  Na prípravné kurzy bude možné sa prihlasovať až do 11.2.2021. Pokyny na prihlásenie a obsah kurzu nájdete tu:

  https://sgfuturum.edupage.org/text11/

 • Zmena termínu jesenných prázdnin

  Zmena termínu jesenných prázdnin

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra, 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • Mimoriadny oznam - prerušenie prezenčnej formy vyučovania od 12.10.2020

  Krízový štáb SR nariaďuje od pondelka 12.10.2020 na všetkých typoch stredných škôl prerušenie prezenčnej výučby a jej prechod na dištančnú. Nariadenie platí do odvolania.

 • Pokyny pre rodičov a žiakov – organizácia výučby do 30.9.2020

  Pokyny pre rodičov a žiakov – organizácia výučby do 30.9.2020

  Milí rodičia a žiaci,

  všetky dôležité informácie ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 2.9.2020 - 30.9.2020 nájdete tu 

  Žiaci sú povinní po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu), odovzdať triednemu učiteľovi podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnené prezenčné vzdelávanie.

  Prílohy:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

   

 • Doplňujúce informácie k organizácii školského roku od 3. septembra 2020

  Doplňujúce informácie k organizácii školského roku od 3. septembra 2020

  1. Ranný filter – žiaci prechádzajú ranným filtrom každé ráno. Vchod do školy sa otvára o 7:55 a zatvára 8:10. Ak žiak príde neskôr (alebo na druhú hodinu) prechádza cez vrátnicu a meranie teploty mu bude vykonané na recepcii školy.

   

  2. Zmena zvonenia – od 3. septembra:

  Hodina                 od          do

  0. hodina             7:25       8:10

  1. hodina             8:15       9:00

  2. hodina             9:10       9:55

  3. hodina             10:05     10:50

  4. hodina             11:00     11:45

  5. hodina             11:55     12:40

  6. hodina             13:10     13:55

  7. hodina             14:00     14:45

  8. hodina             14:50     15:35

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

  Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín oznamuje, že k 15.6.2020 ukončuje prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021. Oznamujeme, že druhé kolo prijímacieho konania sa na našej škole neuskutoční.

 • Počet obsadených a voľných miest k 5. júnu 2020 do prvého ročníka školského roku 2020/2021

  Počet obsadených a voľných miest k 5. júnu 2020 do prvého ročníka školského roku 2020/2021
 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

  Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka bilingválneho odboru pre školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom súbore.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - odbor 7902 J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka IT odboru pre školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom súbore.

 • Prihlášky na štúdium

  Prihlášky na štúdium

  Milí uchádzači o štúdium, svoje prihlášky na štúdium v elektronickej forme je možné zasielať na e-mailovú adresu školy: skola@sgfuturum.sk alebo poštou na adresu školy: Kožušnícka 71/2, 91105 Trenčín.

 • Prijímacie konanie

  Prijímacie konanie

  Milí uchádzači o štúdium!

  Súkromné gymnázium FUTURUM zverejňuje nové kritéria pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021. Všetky informácie sa dozviete v sekcii Prijímacie konanie bilingvál alebo Prijímacie konanie IT, podľa toho o ktorý študijný odbor máte záujem.

  Súčasťou prijímacích kritérií je aj zaslanie motivačného listu na tému: Prečo si si vybral štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM?

  Prajeme veľa šťastia a dúfame, že sa uvidíme v septembri.

 • Aktuálne opatrenia ministerstva školstva

  Aktuálne opatrenia ministerstva školstva

  Minister školstva Branislav Grohling vydal opatrenie na základe ktorého budú všetky školy na území SR zatvorené až do odvolania. Celé znenie opatrenia si môžete pozrieť v priloženom linku.

 • Oznam - Prijímacie pohovory

  Oznam - Prijímacie pohovory

  Vzhľadom na prerušenie výučby a v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa ruší pôvodný termín prijímacích pohovorov (24. marec 2020) do päťročného bilingválneho odboru. O určení náhradného termínu prijímacích pohovorov vás budeme ihneď informovať.

 • Oznam pre študentov prihlásených na zájazd To NAJ z Holandska.

  Oznam pre študentov prihlásených na zájazd To NAJ z Holandska.

  V spolupráci s CK Gadtours a hotelom v Holandsku sa nám podarilo plánovaný aprílový zájazd preložiť na jeseň a to v termíne 15.-19. november 2020. 

  Do programu sme zároveň doplnili vstup do brúsiarne diamantov a predĺžili pobyt v Amsterdame, nakoľko vzhľadom na dané ročné obdobie budú kvetinové záhrady v Keukenhofe uzavreté. Zároveň odkladáme zájazd do Španielska na kalendárny rok 2021.

 • Rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR

  Rozhodnutie hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu SR

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe nebezpečenstva vyplývajúceho zo šírenia nákazy novým koronavírusom COVID-19 vydalo usmernenie, ktoré prerušuje vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane. Vyučovanie naďalej bude prebiehať formou zadaní cez elektronické prostredia.

  Celé znenie usmernenia si môžete pozrieť v priloženom linku.

 • Prípravné kurzy na bilingválne štúdium - zrušenie 2 termínov

  Prípravné kurzy na bilingválne štúdium - zrušenie 2 termínov

  Oznamujeme žiakom, ktorí navštevujú prípravné kurzy na bilingválne štúdium, že kurzy, ktoré sa mali konať 14. a 21. marca 2020 sa rušia z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19. Budú určené náhradné termíny v závislosti od termínu prijímacích pohovorov, ktoré sa nebudú konať v plánovanom termíne (24. marec). Žiadame prihlásených žiakov, aby sledovali aktuálne informácie na našej webovej stránke.

 • Mimoriadny oznam! Zmena obdobia + stravovanie

  Mimoriadny oznam! Zmena obdobia + stravovanie

  Oznamujeme rodičom, žiakom a učiteľom školy, že na základe príkazu predsedu TSK prerušuje SG FUTURUM výchovno-vzdelávací proces a to v období od 10.3.2020 vrátane do 13.3.2020 vrátane. Takisto oznamujeme, že zo stravovania sú všetci žiaci do konca týždňa odhlásení. O následných krokoch po zasadnutiach krízového štábu vás budeme bezodkladne informovať.

 • Prípravné kurzy pred prijímačkami na štúdium so zameraním na IT.

  Prípravné kurzy pred prijímačkami na štúdium so zameraním na IT.

  Súkromné gymnázium FUTURUM organizuje prípravný kurz zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pred prijímacími pohovormi na štúdium so zameraním na IT pre školský rok 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v ľavom menu v sekcii "Prípravné kurzy - IT".

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Školská 66, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria