Elektronická prihláška

Navigácia

 • Týždeň otvorenej výučby

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium  

   

  Súkromné gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov základných škôl, vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby“,

  ktorý sa bude konať od 2. 12.  – 6. 12. 2019.

   

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny a to každý deň od 8.00 do 12.10 hod. Žiaci si tiež budú môcť urobiť „prijímačky na nečisto“ v piatok 6. 12. z anglického jazyka na bilingválny odbor a z matematiky a slovenského jazyka a literatúry na IT odbor. V ten istý deň budú žiaci oboznámení aj so Školským vzdelávacím programom bilingválneho aj IT odboru. Vo štvrtok, 5. decembra môžu žiaci navštíviť hodiny IT odboru a okrem toho sme pripravili workshop s ukážkami programovania na štvrtok. Ak by sa stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme aj štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore študenti získajú okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atď.

  Ak si chcete vybrať konkrétnu hodinu, ktorú by ste si radi navštívili, pripájame vám rozvrh celého týždňa otvorenej výučby.

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Registrácia návštevníkov prebieha vždy v daný deň na recepcii školy na 2. poschodí.

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme! 

 • Deň otvorených dverí - 20. november 2019

  Deň otvorených dverí – Súkromné gymnázium FUTURUM v Trenčíne – 20.11.2019 od 16:30 do 19:00

       Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  Vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 20.11.2019 od 16:30 do 19:00  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici 2 v Trenčíne.      

       Počas dňa otvorených dverí Vám bude predstavený Školský vzdelávací program bilingválneho aj IT odboru. Dozviete sa o možnostiach štúdia na našej škole a podmienkach prijímania žiakov na jednotlivé odbory. Vo viacerých sekciách Vám učitelia nášho gymnázia predstavia metódy výučby jednotlivých predmetov na našej škole.

       Počas celého dňa Vám budú k dispozícií riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, učitelia a tiež žiaci, ktorí Vám radi odpovedia na prípadné otázky súvisiace so štúdiom na našej škole, vyučovaním predmetov, školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov na vysokých školách a na iné otázky.

  Program:

  16:30 – 17:00 – registrácia hostí na 1. poschodí

  16:30 – 19:00 – prezentácia a konzultácie v jednotlivých sekciách

  17:00 – krátky príhovor riaditeľa školy Mgr. Martina Žišku a Ing. Marcely Pavličkovej za zriaďovateľa školy. Predstavenie programu jednotlivých sekcií.

  17:15 a 18:15 – prezentácia Školského vzdelávacieho programu riaditeľom školy

  Program jednotlivých sekcií:

  Študijná sekcia – Audio-video učebňa

  - 17.15 a 18.15 - prezentácia školského vzdelávacieho programu riaditeľom školy

  - informácie o prijímacích pohovoroch

  - informácie o štúdiu na bilingválnom a IT odbore

  Sekcia anglického jazyka – IV.A 1.SK

  - prezentácia učebníc, pracovných zošitov a pomôcok

  - kritéria prijímacích pohovorov na bilingválne štúdium

  - prezentácia metód výučby anglického jazyka na škole

  - konzultácie s učiteľmi anglického jazyka

  Sekcia cudzích jazykov – I.A 2.SK

  - prezentácia učebníc, pracovných zošitov a pomôcok používaných na výučbu nemeckého, ruského, španielskeho a francúzskeho jazyka

  - prezentácia metód výučby cudzieho jazyka na škole

  - konzultácie s učiteľmi cudzích jazykov o výbere druhého cudzieho jazyka

  Sekcia prírodovedných predmetov – laboratória

  - prezentácia učebníc a učebných pomôcok pre predmety fyzika, chémia, biológia

  - prezentácia metód výučby prírodovedných predmetov

  - konzultácie s učiteľmi daných predmetov

  Sekcia prijímacie pohovory na IT odbor – IV. A 2.SK

  - kritéria prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky na IT odbor

  - zaujímavé príklady z matematiky

  - konzultácie s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry a matematiky

  Sekcia informatiky – informatická učebňa

  - prezentácia IT odboru – informácie o certifikátoch CISCO, ECDL, o projekte IT Akadémia, AjtyvIT,...

  - ukážky programovania - workshop

  - konzultácie s učiteľmi informatiky

  Sekcia Žiackej školskej rady – III.A 2.SK

   - prezentácia aktivít Žiackej školskej rady

  - prezentácia projektu DofE (Cena vojvodu z Edinburghu)

  - mimoškolská činnosť

  - konzultácie so žiakmi školy

 • Rodičovské združenie - 1. a 5. ročník

  MIlí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v priestoroch Súkromného gymnáziu FUTURUM v Trenčíne v dňoch:

  1. ročník - utorok 17.9. o 16.00 v príslušných triedach

  5. ročník - V.A 1.SK - utorok 17.9. o 16.00 v triede V.A 1.SK (1. poschodie)

                     V.A 2.SK - streda 17.9 o 17.00 v triede V.A 2.SK (2. poschodie)

  Ostatné ročníky majú plánované rodičovské združenia na mesiac november. V prípade otázok môžete kontaktovať triednych učiteľov alebo riaditeľa školy.

   

 • Otvorenie školského roka

  Otvorenie školského roka

  Riaditeľ Súkromného gymnáziá FUTURUM oznamuje, že školský rok 2019/20 začne 2. septembra 2019 o 9:00 h slávnostným otvorením školského roku v kmeňových učebniach. Žiaci prvých ročníkov budú o kmeňovej učebni informovaní na recepcii školy.

 • Oznam

  Od 12. augusta 2019 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 14.00 je možné na recepcii školy si nechať potvrdiť potvrdenia o návšteve školy.

 • Výsledky prijímacích pohovorov - druhé kolo

  Výsledky prijímacích pohovorov - druhé kolo

  Výsledky druhého kola prijímacích pohovorov pre odbor 7902J - gymnázium a pre odbor 7902J 74 - gymnázium - bilingválne štúdium k školskému roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore. Výsledky môžete identifikovať podľa kódu žiaka, ktorý mu bol pridelený na prijímacie pohovory. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21. júna 2019 od 8.30 hod. do 14.00 hod. na recepcii školy. Rozhodnutie o prijatí žiaka si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľa školy dnes (18.6.) od 13.30 do 16.00 hod. Ak si rozhodnutie nevyzdvihnete osobne, bude vám zaslané poštou.

 • Prípravný kurz na 2. kolo prijímacích pohovorov pre záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT) v školskom roku 2019/2020.

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín organizuje prípravný kurz z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pred 2. kolom prijímacích pohovorov pre školský rok 2019/2020 pre žiakov 9. ročníkov základných škôl – záujemcov o štúdium v študijnom odbore 7902 J – gymnázium (zamerané na IT). Prípravný kurz je v rozsahu 10 hodín (5 hodín matematika, 5 hodín slovenský jazyk a literatúra). Druhé kolo prijímacích pohovorov sa bude konať 18. júna 2019.  

  Prípravný kurz sa uskutoční vždy od 08:00 do 12:30hod. v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne.

  Termíny kurzov:

  8. jún – slovenský jazyk a literatúra

  15. jún - matematika

  Do kurzu je možné sa prihlásiť mailom na adresu skola@sgfuturum.sk, telefonicky na čísle 0918 325 444 alebo zaslaním prihlášky do prípravného kurzu na adresu školy (prihlášky sú dostupné na recepcii školy).

  Poplatok za kurz je 25€ (t.j. 10 hodín výučby po 2,50€ za hodinu). Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení poplatku predložte pri prvom stretnutí 8.6.2019. Bližšie informácie o spôsobe úhrady  poplatku na tel. čísle 0918 677 880 - p. Múdra-Šebíková.

  V prípade, že počet záujemcov bude menší ako 4, kurz sa neuskutoční a poplatok bude vrátený v plnej výške.

 • Stretnutie budúcich prvákov - bilingválny a IT odbor

  Vedenie školy pozýva budúcoročných prvákov na „stretnutie budúcich prvákov“, ktoré sa bude konať 7. júna od 13.30. Stretnutie bude zamerané na testovanie úrovne druhých cudzích jazykov. Testovanie sa robí pre lepšie zaradenie žiakov do jazykových skupín. Testovanie je určené pre žiakov, ktorí si vybrali druhý cudzí jazyk (1. aj 2. voľbu), ktorý sa už v minulosti učili. V prípade, že nemôže prísť na testovanie v danom termíne, prosím, dohodnite si iný termín na tel. čísle 0918 325 444.

  Mgr. Martin Žiška - riaditeľ školy

 • Výsledky prijímacích skúšok na 7902J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacích skúšok na 7902J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacích pohovorov pre odbor 7902J - gymnázium k školskému roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore. Výsledky môžete identifikovať podľa kódu žiaka, ktorý mu bol pridelený na prijímacie pohovory. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 24. mája 2019 od 8.30 hod. do 16.00 hod. na recepcii školy. Bližšie informácie k zápisu vám budú zaslané poštou.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

  Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že bude organizovať druhé kolo prijímacích skúšoch do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 na odbory:

  7902 J 74 - gymnázium - bilingválne štúdium

  7902 J - gymnázium (IT odbor)

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať utorok 18. júna 2019 o 9.00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2 v Trenčíne.

  Všetky potrebné informácie o prijímacích skúšak môžete nájsť v ľavom menu v častiach prijímacie konanie - bilingvál a prijímacie konanie - IT.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Vedenie školy si dovoľuje pozvať rodičov maturantov 5. ročníka na "Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení" a rozlúčku maturantov so strednou školou, ktoré sa budú konať dňa 23. mája od 18.00 v priestoroch Kina Hviezda v Trenčíne. Žiakom bude odovzdané koncoročné vysvedčenie z piateho ročníka, maturitné vysvedčenie a dodatok k maturitnému vysvedčeniu za prítomnosti rodičov a učiteľov školy.

  Zároveň prosíme rodičov, aby počet zúčastnených osôb nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom detí do 21. mája.

 • Prípravný kurz na prijímacie pohovory na odbor 7902J - gymnázium (IT odbor)

  Prvá časť prípravného kurzu sa bude konať sobotu 20. apríla od 8.00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici č. 2 v Trenčíne. Registrácia účastníkov kurzu bude prebiehať od 7.30 na recepcii na 2. poschodí.
  Harmonogram kurzov:
  20. apríl - Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Silvia Zverbíková
  27. apríl - Matematika - Mgr. Mária Bendová
  4. máj - Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Silvia Zverbíková
  11. máj - Matematika - Mgr. Mária Bendová
  Miesto konania kurzov: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín - 2. poschodie
  Čas kurzov: 8.00 - 13.00
  Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodín (45 minút)
  Na kurz je potrebné si priniesť písacie potreby, zošit, na matematiku aj kalkulačku. Na prvý kurz je potrebné priniesť aj doklad o zaplatení kurzu.

    

 • Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov k školskému roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore. Výsledky môžete identifikovať podľa kódu žiaka, ktorý mu bol pridelený na prijímacie pohovory. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 17. apríla 2019 od 8.30 hod. do 16.00 hod. na recepcii školy. Bližšie informácie k zápisu vám budú zaslané poštou.

 • Prípravné kurzy - IT odbor

  Prihlásenie na prípravné kurzy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na príjimacie pohovry na odbor 7902 J - gymnázium (IT odobr) je možné mailom (skola@sgfuturum.sk) alebo telefonicky (0918 325 444) do 17. apríla 2019.  Prvý kurz (slovenský jazyk) sa bude konať sobotu 20. apríla v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej 2 v Trenčíne od 8.00.

  Viac informácií o kurze nájdete na nasledovnom odkaze: htps://sgfuturum.edupage.org/text14

 • Riaditeľské voľno - 9. apríl 2019

       Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje, že v súlade s  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 9. apríl 2019 z organizačných dôvodov (prijímacie skúšky).

 • Prípravný kurz na prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

  Prvá časť prípravného kurzu na prijímacie pohovory na bilingválne štúdium sa bude konať sobotu 16. marca od 8.00 hod v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici č. 2. v Trenčíne. Registrácia účastníkov kurzu bude prebiehať od 7.30 na recepcii na 2. poschodí.

  Na kurz si účastníci prinesú písacie potreby, zošit a doklad o zaplatení poplatku za kurz.

  Ďalšie kurzy budú prebiehať v rovnakom čase 23.3., 30.3. a 6.4.

 • Oldies tancovačka - študentský ples - 22.2.2019

  Oldies tancovačka - študentský ples - 22.2.2019

  Príď sa ukázať aj Ty na Oldies Tancovačku 22.2. od 18.00 do Domu Armády. Očakávaj veľa zábavy a tanca, tohtoročný dresscode: retro. Lístok kúpiš v 4.A len za 15€. Tešíme sa na Teba!

 • 2 % z dane

  2 % z dane

  Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SG FUTURUM!

  Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% (3%) svojich daní za rok 2018 neziskovým organizáciám. Ak chcete svojimi 2 % podporiť našu školu, kliknite na odkaz nižšie.

  Ďakujeme!

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

  Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

  Informácie ohľadom prijímacieho konania nádete v ľavom menu "Prijímacie konanie 2019/2020", alebo po kliknutí na odkaz nižšie.

 • Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium  

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov základných škôl, vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby“,

  ktorý sa bude konať od 4. 2.  – 8. 2. 2019.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny a to každý deň od 8.00 do 12.10 hod. Žiaci si tiež budú môcť urobiť „prijímačky na nečisto“ v piatok 8. 2. z anglického jazyka na bilingválny odbor a z matematiky a slovenského jazyka a literatúry na IT odbor. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 6. 2. chemické laboratórium a  7.2. fyzikálne laboratórium. V rámci hodiny vo fyzikálnom laboratóriu bude študentom predstavený aj projekt IT Akadémia a prevedené pomôcky z IT ScienceLabu, ktorý škola získala z projektu. Záujemcovia uvidia zaujímavé pokusy z chémie, či fyziky pod vedením skúsených pedagógov. Taktiež im bude predstavená metodológia výučby daných predmetov na našej škole.  Okrem toho sme pripravili workshop s ukážkami programovania 7.2., kde  vám umožníme vyskúšať programovanie. Ak by sa stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme aj štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore študenti získajú okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atď. Po ukončení štúdia budú študenti môcť študovať na vysokej škole alebo pracovať v IT sektore. 

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Registrácia návštevníkov prebieha vždy v daný deň na recepcii školy na 2. poschodí.

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme!

   

  Program:

  Týždeň otvorenej výučby – 4. február až 8. február

   

  Pondelok 4.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Dejepis (v anglickom jazyku)– III.A 1.SK – Mgr. Cooperová

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglická gramatika – I.A 1.SK – MBA. Kročitý, PhD.

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – II.A 1.SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Fyzika (v anglickom jazyku) – III.A 1.SK – Mgr. Wannous

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Matematika (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – PaedDr. Lengyelfalusyová, PhD.

  Utorok 5.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Objektový prístup k riešeniu problémov – I. IT – Mgr. Vavro

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Praktická angličtina – I.B 1.SK – Cooper, BA

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK - Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Anglický jazyk – I.B 2.SK – Mgr. Šištíková

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Počítačové siete a systémy – I.IT – Ing. Zahoranská

  Streda 6.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Fyzika (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Wannous

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – I.A 1. SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Konverzácia v anglickom jazyku . II.A 1.SK - Cooper, BA

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Dejepis (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – Mgr. Cooperová

  Štvrtok 7.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z fyziky – Mgr. Wannous

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – I.B 1.SK – Ing. Plintová

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - IT workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  5. hodina (11.25 – 12.10) - T workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  Piatok 8.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Predstavenie Školského vzdelávacieho programu a predstavenie projektu IT Akadémia – Mgr. Žiška

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – MBA. Kročitá – hodina pre záujemcov o štúdium

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Cvičný test z anglického jazyka/slovenského jazyka a matematiky z prijímacích pohovorov

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Oprava a analýza cvičného testu

   

  Všetky hodiny (okrem laboratórnych prác a IT workshopu) prebiehajú na audio-video učebni na 1. poschodí.

   

   

   

   

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria