Elektronická prihláška

Navigácia

 • Nový študijný odbor - gymnázium so zameraním na IT!

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, ponúka od školského roka 2018/2019 unikátne vzdelávanie v štvorročnom študijnom odbore 7902 J – gymnázium so zameraním na IT.  Štúdium je určené pre absolventov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí majú záujem sa vzdelávať v oblasti informatiky. Škola  vypracovala inovovaný školský vzdelávací program, ktorým sa zásadne posilňuje IT vzdelávanie a výučba informatiky. V zmysle inovovaného školského vzdelávacieho programu bola do učebného plánu zaradená výučba nových predmetov, ktoré nie sú súčasťou štandardného rámcového plánu Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie – databázové systémy, počítačové siete, objektovo orientované programovanie a počítačová grafika.  

 • Rodičovské združenie rodičov piatych ročníkov

  Dňa 23. októbra 2017 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov 5. ročníkov (V.A, V.B, V.C trieda) s koordinátorom maturitných skúšok 2018. Na stretnutí sa bude preberať aj možnosť spojenia maturitnej a štátnej skúšky z anglického jazyka. Stretnutie sa uskutoční v audio-video učebni (na prvom poschodí). 

   

 • Petrohrad 2017

  O našej školskej exkurzii v Petrohrade sa píše aj v článku kultúrno-informačného časopisu Ruskej národnostnej menšiny na Slovensku!

 • Týždeň otvorenej výučby (od 5. - 9. 6. 2017)

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás týmto dovoľuje pozvať na Týždeň otvorenej výučby - TOV, ktorý sa bude konať od 5. – 9. 6. 2017  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, pred druhým kolom prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočnia 20. 6. 2017.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Umožníme vám navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 9.6.2017 ponúkame možnosť otestovať vašu úroveň anglického jazyka v „Prijímačkách na nečisto“. A nielen to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V stredu 7. 6. 2017 chemické laboratórium a vo štvrtok 8.6.2017 biologické laboratórium. Záujemcovia si môžu vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 8. 6.2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našim učiteľom informatiky. Pod jeho vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

  Počas celého týždňa vám budú k dispozícii zástupca pre pedagogickú činnosť a výchovný poradca, ktorí vám radi dajú odpoveď na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách. Registrácia návštev bude na recepcii SG FUTURUM (II. poschodie), kde dostanú všetci návštevníci potvrdenie o účasti na TOV.

  Ak by vám ponúknutý termín TOV nevyhovoval, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 325 444 alebo 0322858007 alebo emailom: skola@sgfuturum.sk a dohodnite si individuálnu návštevu.

  Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.  Škola je dostupná autobusmi MHD - linky č. 5, 6, 7, 13 a 17 asi 5 min. od zastávky MHD: Zlatovská Nákupné stredisko a Zlatovská.  Budova školy je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce. V blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

  S pozdravom, Ing. Štefan Štromajer (riaditeľ)

   

  Rozvrh hodín týždňa otvorenej výučby SG FUTURUM

  Miesto konania: audio-video učebňa SG FUTURUM (prvé poschodie vpravo)

  5. až 9. 6. 2017

   

  1. hodina

  (8.00 – 8.45)

  2. hodina

  (8.50 – 9.35)

  3. hodina

  (9.40 – 10.25)

  4. hodina

  (10.35 – 11.20)

  5. hodina

  (11.25 –12.10)

  Pondelok

  5. 6.

  1.A 1.SK – Praktická angličtina – Luke Cooper

  4.C – Anglický jazyk – MBA. Kročitá

  2.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  3.A – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  2.A 2.SK – Britská a americká literatúra – Mgr Chlapík

  Utorok

  6. 6.

  4.C – Chémia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  1.A 1.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  3.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  3.A – Anglický jazyk – Luke Cooper

  1.A 1.SK – Anglická gramatika – Mgr. Lenka Cooper

  Streda

  7. 6.

  Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  4.A – Biológia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  2.A 2.SK – Konverzácia z anglického jazyka – Luke Cooper

  1.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  1.A 1.SK – Anglická gramatika – Mgr. Lenka Cooper

  Štvrtok

  8. 6.

  Laboratórne práce z biológie – Mgr. Vančová

  2.A 1.SK – Britská a americká literatúra – Mgr. Chlapík

  1.A 1.SK -Písanie v anglickom jazyku – MBA. Kročitá

  3.B – Biológia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  4.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  Piatok

  9. 6.

  Predstavenie Školského vzdelávacieho programu – Mgr. Žiška

  Anglický jazyk – Ing. Plintová – hodina pre záujemcov o štúdium

  Cvičný test z prijímacích pohovorov

  Oprava a analýza cvičného testu

   

 • Medzinárodný projekt "Totálny diktát"

  Organizácia podporujúca slovensko - ruskú spoluprácu  Ruská asociácia – „Berega“,  Trenčín a Súkromné gymnazium FUTURUM, Trenčín sa už druhý rok zapájajú do medzinárodného projektu Totálny diktát. Organizátorom akcie je fond Totálny diktát z mesta Novosibirsk a chod akcie je zabezpečovaný dobrovoľníkmi a aktivistami. Na Slovensku tento projekt veľmi aktívne podporuje Ruské centrum vedy a kultúry v  Bratislave a tiež Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

   Text diktátu píše každý rok špeciálne pre tento projekt iný známy ruský spisovateľ. Zúčastniť sa môže každý, kto vie písať v azbuke a samozrejme rozumie po rusky. 

  V zahraničí je toto podujatie určené nielen pre Rusov, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o ruštinu, bez rozdielu veku, vzdelania. Minulý rok sa tejto akcie zúčastnili rovnako učitelia, rusisti, študenti, ako aj ľudia, ktorí sa ruštinou zaoberajú len v rámci svojho hobby.

   

   

  Myšlienkou tejto akcie je podporovať v ľuďoch záujem o spisovný ruský jazyk. Pre zahraničných účastníkov to samozrejme znamená možnosť preveriť si svoje znalosti a stráviť pekný deň v kruhu ľudí s rovnakým záujmom - záujmom o ruský jazyk. 

  Ponúkame Vašim učiteľom a študentom ruského jazyka možnosť zúčastniť sa tejto jedinečnej akcie. Je bezplatná, anonymná, ide v prvom rade ide o stretnutie ľudí, ktorí majú radi ruský jazyk, takže tu nie je priestor na obavy z výsledku. Ten sa dozviete len Vy. 

   Pre zahraničných účastníkov, pre ktorých nie je ruský jazyk rodným jazykom, je možnosť namiesto diktátu písať test, ktorý je na úrovni B1. Každý sa rozhodne sám, ktorá forma je pre neho príjemnejšia.

   

  Viac informácií môžete získať na stránke www.totaldict.ru

   

  Podujatie bude prebiehať 8.4. o 10.00 v priestoroch súkromného gymnázia Futurum v Trenčíne.    

  Koordinátor projektu pre mesto Trenčín: p. Natália Balánová. 

  Kontakt: 0910 991155, nataliabalanova@centrum.sk

   

  Tešíme sa na Vaše otázky a hlavne pevne veríme vo Vašu účasť.

   

 • 16. 2. 2017

  Máme tu skvelé správy z krajského kola Olympiády z anglického jazyka. Leila Savičová z II.A-2 triedy získala krásne 3. miesto v kategórii 2C1 a Isabelle Vicente z II.A-2 triedy úžasné 1. miesto v kategórii 2C2. Isabelle postupuje do celoštátneho kola, kde bude reprezentovať Trenčiansky kraj a našu školu. Ďakujeme tiež všetkým učiteľom anglického jazyka a anglických predmetov, ktorí majú veľkú zásluhu na tomto skvelom výsledku.​

 • Podávanie prihlášok na štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v školskom roku 2017/2018

  Postup podávania prihlášok na štúdium upravuje Zákon 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  V súlade s § 62 Predpoklady prijatia na vzdelávanie

  ods. 3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

  1. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy
  2. splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b). Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
  3. splnil podmienky prijímacieho konania.

   

  V súlade s § 63 Prihlášky na vzdelávanie

  ods. (2)  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

  ods. (3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne osvedčené kópie.

  ods. (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

  ods. (6) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

  a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

  b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

  ods. (7) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy!

  Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% (3%) svojich daní za rok 2016 neziskovým organizáciám. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a zároveň vyzvali, aby ste prispeli 2% (3%) zo svojich daní za rok 2016 a tým pomohli zlepšiť kvalitu vzdelávania.

  Bližšie informácie ako poukázať 2%:

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
   a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b)
   3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
  5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  10. Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

   

  Údaje prijímateľa:         

  Vedecko-náučné centrum FUTURUM n.o.

  právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  IČO: 37923862

  Sídlo: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín

  Bankový ústav: Tatra banka, a.s.

  Kód banky: 1100

  IBAN: SK7111000000002621222078

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

  Všetky potrebné informácie ohľadom prijímacieho konania nájdete v našom ľavom menu - Prijímacie konanie 2017/2018.

 • Týždeň otvorenej výučby: 6. - 10. februára 2017

  Vážená výchovná  poradkyňa,  vážený výchovný poradca, milí ôsmaci a deviataci

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  vás týmto dovoľuje znovu pozvať na „Týždeň otvorenej výučby - TOV“, ktorý sa bude konať od 6. – 10.2. 2017  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM.

  V rámci Týždňa otvorenej výučby budete našimi hosťami. Umožníme vám navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08 do 12.00 hod. Okrem toho sme pre vás  pripravili možnosť stať sa na jeden deň našimi žiakmi v študijnom odbore 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium a stráviť jeden celý deň na výučbe v ľubovoľnom ročníku. Na základe vašich podnetov a početných priaznivých ohlasov vám v piatok 10.2.2017 ponúkame možnosť otestovať vašu úroveň anglického jazyka v „Prijímačkách na nečisto“. A nielen to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratóriá. V stredu 8. 2. 2017 chemické laboratórium a vo štvrtok 9. 2. 2017 biologické laboratórium. Záujemcovia si môžu vyskúšať urobiť zaujímavé pokusy z chémie či biológie pod vedením skúsených pedagógov. Vo štvrtok 9. 2. 2017 vám umožníme vyskúšať si programovanie s našim učiteľom informatiky. Pod jeho vedením si môžete sami vytvoriť vlastný program. 

  Počas celého týždňa vám budú k dispozícii zástupca pre pedagogickú činnosť a výchovný poradca, ktorí vám radi dajú odpoveď na prípadné otázky súvisiace so školským vzdelávacím programom, organizáciou štúdia a perspektívami uplatnenia našich absolventov v procese kontinuálneho vzdelávania na vysokých školách. Registrácia návštev bude na recepcii SG FUTURUM (II. poschodie), kde dostanú všetci návštevníci potvrdenie o účasti na TOV.

  Ak by vám ponúknutý termín TOV nevyhovoval, kontaktujte nás na tel. čísle 0918 325 444 alebo 03 2858007 alebo emailom: skola@sgfuturum.sk a dohodnite si individuálnu návštevu.

  Adresa: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.  Škola je dostupná autobusmi MHD - linky č. 5, 6, 7, 13 a 17 asi 5 min. od zastávky MHD: Zlatovská Nákupné stredisko a Zlatovská.  Budova školy je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce. V blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

  Vážení výchovní poradcovia, dovoľujeme si vás požiadať o zverejnenie tohto listu aj s prílohou vašim ôsmakom a deviatakom.

  S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Štefan Štromajer – riaditeľ

   

                   Týždeň otvorenej výučby – 6. február až 10. február

   

  1. hodina

  (8.00 – 8.45)

  2. hodina

  (8.50 – 9.35)

  3. hodina

  (9.40 – 10.25)

  4. hodina

  (10.35 – 11.20)

  5. hodina

  (11.25 – 12.10)

  Pondelok 6.2.

  1.A 1.SK – Praktická angličtina – Luke Cooper

  4.C – Anglický jazyk – MBA. Kročitá

  2.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  1.A 1.SK – Písanie v anglickom jazyku – MA. Chris Vogt

  2.A 2.SK – Britská a americká literatúra – Mgr Chlapík

  Utorok 7.2.

  4.C – Chémia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  1.A 1.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  3.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  3.A – Anglický jazyk – Luke Cooper

  1.A 2.SK – Anglická gramatika – Mgr. Lenka Cooper

  Streda 8.2.

  Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  4.A – Biológia v anglickom jazyku – Mgr. Krecháčová

  2.A 2.SK – Konverzácia z anglického jazyka – Luke Cooper

  1.A 2.SK – Anglický jazyk – Ing. Plintová

  4.B – Umenie a kultúra – MA. Chris Vogt

  Štvrtok 9.2.

  Laboratórne práce z biológie – Mgr. Vančová

  2.A 1.SK – Britská a americká literatúra – Mgr. Chlapík

  Hodina programovania – Mgr. Vavro

  Hodina programovania – Mgr. Vavro

  4.B – Dejepis (v anglickom jazyku) – Mgr. Lenka Cooper

  Piatok 10.2

  Predstavenie Školského vzdelávacieho programu – Mgr. Žiška

  Anglický jazyk – Ing. Plintová – hodina pre záujemcov o štúdium

  Cvičný test z prijímacích pohovorov

  Oprava a analýza cvičného testu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Streda od 8.00

  RNDr. Tomáš Žatko, PhD.

  predvádzanie pokusov z chémie v chemickom laboratóriu  od 8.00

  Štvrtok od 8.00

  Mgr. Tatiana Vančová.

  predvádzanie pokusov z biológie v chemickom laboratóriu od 8.00   

   Štvrtok od 9.40

  Mgr. Pavel Vavro

  programovanie v počítačovej učebni na prvom poschodí

 • VYHODNOTENIE OLYMPIÁDY 2016 z ANGLICKÉHO JAZYKA 2C1/2C2

   

  TRIEDA

   

  PRIEMER na ŽIAKA (v bodoch)

   

  ŽIAK s NAJVYŠŠÍM POČTOM BODOV (Celkový počet 35 bodov)

  1.A – 1. skupina

   

  6,20

   

  Alex Macko (17 bodov)

  1.A – 2. skupina

   

  9,54

   

  Romana Blašková, Ondrej Vereš (21 bodov)

  2.A – 1. skupina

   

  14,00

   

  Lenka Prekopová (21 bodov)

  2.A – 2. skupina

  13,54

  Isabelle Vicente (28 bodov), Leila Savičová (27 bodov)

  3.A – 1. skupina

   

  14,60

   

  Jerguš Jurík (23 bodov)

  3.A – 2. skupina

   

  9,80

   

  Samuel Škyrta (18 bodov)

  3.B – 1. skupina

   

  12,70

   

  Michaela Baránková (22,5 bodov)

  Michal Polonec (22,5 bodov)

  3.B – 2. skupina

   

  11,50

   

  Dušan Gaša (21 bodov)

  4.A

   

  13,60

   

  Daniel Rosina (19,5 bodov)

  4.B

   

  14,00

   

  Adam Ondrejka (27,5 bodov)

  4.C

   

  20,80

   

  Alexandra Pilchová (28 bodov)

  5.A

   

  14,00

   

  Peter Michal Kotleba (24 bodov)

  5.B

   

  19,10

   

  Ema Majerovičová (26,5 bodov)

  5.C

   

  15,42

   

  Ľuboš Balažovič (28 bodov)

 • Záujmová činnosť v plnom prúde!

  3. 10. 2016

  V mesiaci október bolo otvorených v rámci záujmovej činnosti 10 krúžkov. Ich zoznam spolu s popisom nájdete v ľavom menu "Krúžky".

 • Rodičovské združenie pre prvé ročníky

  Oznamujeme rodičom žiakov prvých ročníkov, že v utorok 4. októbra 2016 sa uskutoční rodičovské združenie pre prvé ročníky. Začiatok bude o 15.30 hod. v audiovizuálnej učebni na 1. poschodí. Následne bude pokračovať triedne rodičovské združenie v učebniach prvých ročníkov.

 • 21. 9. 2016

  Dňa 21.9.2016 sa študenti 3. ročníka zúčastnili prednášky CPPPaP na tému "Obchodovanie s ľuďmi". Prednáška sa diala v dvoch rovinách - filmovej a diskusnej. Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Naše gymnázium reaguje aj na takéto pálčivé javy súčasnej doby. 

 • Čo nového v októbri?

  6. 9. 2016

  Aké aktivity plánuje škola v mesiaci október sa dozviete v sekcii "Pripravujeme pre Vás".

 • Učebnice cudzích jazykov pre prvákov v školskom roku 2016/2017

  Predmet

  Presný (doslovný) názov učebnice

  Autor (vydavateľ)

  ISBN

  Cena

  Poznámka

  ruský jazyk

   

  Raduga po novom 1 – učebnica

  Raduga po novom 1 – pracovný zošit

   

  Fraus naklad.,

  Jelínek Stanislav

  9788072389889

  9788072389896

  10€

  7€

  Učebnice je potrebné zakúpiť individuálne

  francúzsky jazyk

  Campus 1 – učebnica

  Capus 1 – cahier d´exercices

  Jacky Giradet;

  Jacques Pecheur

  9782090333084

   

  cca 20€

   

  Učebnice sa zakúpia hromadne v septembri.

  anglický

  jazyk

   

  English Grammar in Use

   

   

  Raymond Murphy

   

  9780521189392

   

  cca 22€

   

  Učebnice sa zakúpia hromadne v septembri.

  španielsky jazyk

  Aventura 1

  vydavateľstvo Klett

  9788073970239

  cca 20 €

  Učebnice je potrebné zakúpiť individuálne

  nemecký jazyk

  určí sa na začiatku školského roku

   

   

   

  Učebnice sa zakúpia hromadne v septembri.

 • 4. 7. 2016

  Po skončení školského roka sme si aj my učitelia oddýchli, spoločne posedeli na letisku v Trenčíne a tiež absolvovali výhliadkové lety lietadlom nad Trenčínom. Prajeme vám krásne prázdniny, dajte na seba pozor a v septembri sa vidíme! :)

 • Prečo si vybrať práve SG FUTURUM?

  Anglické bilingválne gymnázium FUTURUM ponúka:

   

  - inovatívnu formu školského vzdelávacieho programu

  - 36 hodín výučby anglického jazyka

  - 35 hodín výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov v anglickom jazyku

  - 13 hodín výučby iných cudzích jazykov

  - maturitnú skúšku na úrovni C1

  - participáciu na programe „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (program DofE)“

  - výučbu zahraničnými lektormi

  - zrenovované, moderné priestory, jazykové učebne a laboratóriá

  - týždne otvorenej výučby

  - prípravné kurzy k prijímacím pohovorom

  - prijímačky "na nečisto"

  - uplatnenie v progresívnych krúžkoch ako napr. dramatický krúžok v angličtine, programovanie, príprava na medicínu...

  - chceš niečo viac? Umožníme ti rozvíjať svoju vlastnú kreativitu

  Sleduj náš web: www.sgfuturum.edupage.sk  a facebook  https://www.facebook.com/sgfuturum/, kde sa dozvieš všetko o našich pripravovaných ponukách.

   TAK NEBUĎ PRIEMER, UKÁŽ ČO JE V TEBE!

 • 1. 7. 2016

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award) je celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov.

  Program podporuje mladých ľudí v samostatnosti a zodpovednosti. Každý účastník programu si v rámci kľúčových oblastí dobrovoľne stanovuje vlastné ciele, ku ktorým potom smeruje. Ide o osobnú výzvu a  nie o napĺňanie cieľov stanovených niekým iným.

  Mladí  ľudia si v programe zostavujú vlastné ciele a volia si aktivity, ktoré ich zaujímajú. Dlhodobo a pravidelne sa venujú aktivitám v štyroch kľúčových oblastiach: Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo, Športová aktivita a Dobrodružná expedícia. Na ceste k splneniu vlastných cieľov zaznamenávajú svoje pokroky a na konci cesty sú vždy ocenení. Účastnící programu si môžu vybrať, či sa zapoja do Bronzovej, Striebornej alebo najzložitejšej- Zlatej úrovne. Každý účastník potom súťaží len sám so sebou a všetky prekážky, ktoré v priebehu prekoná, mu pomáhajú lepšie spoznať samého seba, získať nové zručnosti a sebavedomie. Do cieľa ho dovedie hlavne odhodlanie a vytrvalosť.  

  Do programu sa zapojilo po celom svete niekoľko miliónov mladých ľudí a sme radi, že  sa do programu zapojila aj naša škola a od šk.roku 2016/ 2017 bude program ponúkať ako Miestne centrum programu pre mladých ľudí nie len našej školy.

 • 28. 6. 2016

  Žiaci našej školy sa zúčastnili akčného výletu, ktorého cieľom bolo „niečo zažiť, niečo spoznať, trochu sa báť, prekonať samého seba a hlavne sa veľa nasmiať“.

  Prvý deň začal prednáškou HZS Malá Fatra, kde im záchranár porozprával, ako funguje záchranný systém na Slovensku, aké sú zásady bezpečného pohybu na horách v letnom a zimnom období. Potom si žiaci mali možnosť vyskúšať svoje fyzické a lezecké schopnosti v lanovom parku v Malej Lučivnej a odtiaľ sa presunuli na dvojhodinový splav rieky Orava v smere Párnica – Kraľovany, počas ktorého sa, ako správni vodáci :-), stihli poniektorí aj okúpať.

  Druhý deň zistili, aké je to pustiť sa najrýchlejšou bobovou dráhou na Slovensku v Pavčinej Lehote a výlet zavŕšili vtipnou prehliadkou Demänovskej ľadovej jaskyne. Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.

  Dúfame, že naši žiaci aspoň kúsok tohto sveta zhliadli.

  Dovidenia o rok :-)

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria